koronaweb
Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace (IČO 61955574)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2023 až 2024

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Narvhovaný rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy - hlavní činnost 29 829 320 30 739 100 30 739 100 30 739 100
- z toho transfery 0 0 0 0
Náklady - hlavní činnost 29 829 320 30 739 100 30 739 100 30 739 100
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 29 829 320 30 739 100 30 739 100 30 739 100
Celkem náklady 29 829 320 30 739 100 30 739 100 30 739 100
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 20 274 040 21 023 800 × ×
Odpisy 40 728 32 905 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.