koronaweb
Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Základní umělecká škola, Ostrava - Petřkovice, Hlučínská 7, příspěvková organizace (IČO 61989177)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2023 až 2024

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Narvhovaný rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy - hlavní činnost 8 972 000 9 476 646 9 400 000 9 400 000
- z toho transfery 0 0 0 0
Náklady - hlavní činnost 8 972 000 9 476 646 9 400 000 9 400 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 8 972 000 9 476 646 9 400 000 9 400 000
Celkem náklady 8 972 000 9 476 646 9 400 000 9 400 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 6 055 000 6 350 000 × ×
Odpisy 13 583 14 233 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.