koronaweb
Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Základní umělecká škola Edvarda Runda, Ostrava - Slezská Ostrava, Keltičkova 4, příspěvková organizace (IČO 61989193)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2023 až 2024

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Narvhovaný rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy - hlavní činnost 25 448 613 26 288 975 26 288 975 26 288 975
- z toho transfery 53 000 53 000 53 000 53 000
Náklady - hlavní činnost 25 448 613 26 288 975 26 288 975 26 288 975
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 10 000 15 000 15 000 15 000
Náklady - doplňková činnost 10 000 15 000 15 000 15 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 25 458 613 26 303 975 26 303 975 26 303 975
Celkem náklady 25 458 613 26 303 975 26 303 975 26 303 975
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 17 114 475 17 815 750 × ×
Odpisy 76 503 76 503 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.