koronaweb
Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Základní umělecká škola Heleny Salichové, Ostrava - Polanka n/O, 1. května 330, příspěvková organizace (IČO 61989231)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2023 až 2024

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Narvhovaný rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy - hlavní činnost 19 006 000 19 600 000 19 600 000 19 600 000
- z toho transfery 0 0 0 0
Náklady - hlavní činnost 18 921 000 19 515 649 19 505 000 19 505 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 85 000 84 351 95 000 95 000
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 19 006 000 19 600 000 19 600 000 19 600 000
Celkem náklady 18 921 000 19 515 649 19 505 000 19 505 000
Výsledek hospodaření celkem 85 000 84 351 95 000 95 000
Náklady na platy 12 898 057 13 362 000 × ×
Odpisy 41 649 41 649 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.