koronaweb
Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Základní umělecká škola, Bílovec, Pivovarská 124, příspěvková organizace (IČO 62330276)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2023 až 2024

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Narvhovaný rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy - hlavní činnost 10 448 260 10 791 602 10 791 602 10 791 602
- z toho transfery 0 0 0 0
Náklady - hlavní činnost 10 436 300 10 779 648 10 791 602 10 791 602
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 11 960 11 954 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 10 448 260 10 791 602 10 791 602 10 791 602
Celkem náklady 10 436 300 10 779 648 10 791 602 10 791 602
Výsledek hospodaření celkem 11 960 11 954 0 0
Náklady na platy 6 999 945 7 272 000 × ×
Odpisy 18 648 18 648 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.