koronaweb
Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace (IČO 62330390)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2023 až 2024

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Narvhovaný rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy - hlavní činnost 20 124 719 20 920 089 21 129 000 21 340 000
- z toho transfery 1 323 000 1 342 000 1 342 000 1 342 000
Náklady - hlavní činnost 20 124 719 20 920 089 21 129 000 21 340 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 20 124 719 20 920 089 21 129 000 21 340 000
Celkem náklady 20 124 719 20 920 089 21 129 000 21 340 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 13 599 683 14 023 258 × ×
Odpisy 208 906 213 159 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.