Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace (IČO 62330390)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2024 až 2025

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Navrhovaný rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 21 446 389 23 523 362 23 030 000 23 030 000
– z toho transfery 1 351 000 2 509 000 2 305 000 2 305 000
Náklady – hlavní činnost 21 446 389 23 523 362 23 030 000 23 030 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 21 446 389 23 523 362 23 030 000 23 030 000
Celkem náklady 21 446 389 23 523 362 23 030 000 23 030 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 14 679 006 15 253 721 × ×
Odpisy 213 159 212 641 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.