koronaweb
Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace (IČO 62330403)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2023 až 2024

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Narvhovaný rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy - hlavní činnost 34 744 874 31 986 518 30 296 243 30 296 000
- z toho transfery 5 400 290 5 018 000 5 018 000 5 018 000
Náklady - hlavní činnost 34 933 516 34 836 136 33 088 342 32 988 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -188 642 -2 849 618 -2 792 099 -2 692 000
Výnosy - doplňková činnost 24 099 702 24 385 357 25 604 625 26 117 000
Náklady - doplňková činnost 22 731 060 21 535 739 22 812 526 23 268 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 1 368 642 2 849 618 2 792 099 2 849 000
Celkem výnosy 58 844 576 56 371 875 55 900 868 56 413 000
Celkem náklady 57 664 576 56 371 875 55 900 868 56 256 000
Výsledek hospodaření celkem 1 180 000 0 0 157 000
Náklady na platy 31 205 107 31 154 305 × ×
Odpisy 607 356 718 529 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.