koronaweb
Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace (IČO 62331205)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2023 až 2024

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Narvhovaný rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy - hlavní činnost 33 239 702 31 093 108 30 992 000 31 042 000
- z toho transfery 5 817 053 2 994 615 2 880 000 2 880 000
Náklady - hlavní činnost 33 159 702 31 093 108 30 992 000 31 042 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 80 000 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 42 500 80 000 80 000 80 000
Náklady - doplňková činnost 22 500 50 000 50 000 50 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 20 000 30 000 30 000 30 000
Celkem výnosy 33 282 202 31 173 108 31 072 000 31 122 000
Celkem náklady 33 182 202 31 143 108 31 042 000 31 092 000
Výsledek hospodaření celkem 100 000 30 000 30 000 30 000
Náklady na platy 19 318 051 19 954 532 × ×
Odpisy 305 239 296 568 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.