koronaweb
Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace (IČO 62331493)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2023 až 2024

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Narvhovaný rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy - hlavní činnost 33 683 243 48 131 973 34 787 000 34 807 000
- z toho transfery 3 963 550 14 939 040 3 664 000 3 664 000
Náklady - hlavní činnost 33 583 243 48 307 966 34 787 000 34 807 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 100 000 -175 993 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 42 000 42 000
Náklady - doplňková činnost 0 0 16 500 16 500
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 25 500 25 500
Celkem výnosy 33 683 243 48 131 973 34 829 000 34 849 000
Celkem náklady 33 583 243 48 307 966 34 803 500 34 823 500
Výsledek hospodaření celkem 100 000 -175 993 25 500 25 500
Náklady na platy 21 697 205 22 440 040 × ×
Odpisy 621 812 1 086 485 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.