koronaweb
Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace (IČO 62331515)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2023 až 2024

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Narvhovaný rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy - hlavní činnost 40 548 163 41 747 439 41 445 000 39 865 000
- z toho transfery 5 071 735 5 461 800 5 397 000 5 397 000
Náklady - hlavní činnost 41 345 163 42 061 439 41 849 000 40 396 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -797 000 -314 000 -404 000 -531 000
Výnosy - doplňková činnost 620 500 752 500 808 000 808 000
Náklady - doplňková činnost 420 500 552 500 608 000 608 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 200 000 200 000 200 000 200 000
Celkem výnosy 41 168 663 42 499 939 42 253 000 40 673 000
Celkem náklady 41 765 663 42 613 939 42 457 000 41 004 000
Výsledek hospodaření celkem -597 000 -114 000 -204 000 -331 000
Náklady na platy 23 679 446 24 607 000 × ×
Odpisy 3 375 993 2 829 563 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.