koronaweb
Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace (IČO 62331574)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2023 až 2024

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Narvhovaný rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy - hlavní činnost 35 316 541 40 683 901 37 355 000 35 355 000
- z toho transfery 2 832 000 2 858 000 2 858 000 2 858 000
Náklady - hlavní činnost 35 448 541 40 774 927 37 440 000 35 440 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -132 000 -91 026 -85 000 -85 000
Výnosy - doplňková činnost 282 000 450 000 450 000 450 000
Náklady - doplňková činnost 150 000 237 700 237 000 237 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 132 000 212 300 213 000 213 000
Celkem výnosy 35 598 541 41 133 901 37 805 000 35 805 000
Celkem náklady 35 598 541 41 012 627 37 677 000 35 677 000
Výsledek hospodaření celkem 0 121 274 128 000 128 000
Náklady na platy 23 169 844 25 387 443 × ×
Odpisy 1 053 209 1 025 262 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.