koronaweb
Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace (IČO 62331647)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2023 až 2024

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Narvhovaný rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy - hlavní činnost 26 176 570 28 797 830 28 797 830 28 797 830
- z toho transfery 476 000 440 000 440 000 440 000
Náklady - hlavní činnost 26 176 570 28 797 830 28 797 830 28 797 830
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 229 000 160 000 160 000 160 000
Náklady - doplňková činnost 153 000 128 000 128 000 128 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 76 000 32 000 32 000 32 000
Celkem výnosy 26 405 570 28 957 830 28 957 830 28 957 830
Celkem náklady 26 329 570 28 925 830 28 925 830 28 925 830
Výsledek hospodaření celkem 76 000 32 000 32 000 32 000
Náklady na platy 18 463 000 19 116 000 × ×
Odpisy 545 830 545 830 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.