koronaweb
Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Základní umělecká škola, Bohumín - Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace (IČO 62331701)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2023 až 2024

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Narvhovaný rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy - hlavní činnost 14 429 771 14 667 800 14 597 000 14 597 000
- z toho transfery 60 000 60 000 60 000 60 000
Náklady - hlavní činnost 14 249 771 14 667 800 14 597 000 14 597 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 180 000 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 17 300 17 300 17 300 17 300
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 17 300 17 300 17 300 17 300
Celkem výnosy 14 447 071 14 685 100 14 614 300 14 614 300
Celkem náklady 14 249 771 14 667 800 14 597 000 14 597 000
Výsledek hospodaření celkem 197 300 17 300 17 300 17 300
Náklady na platy 9 468 828 9 824 000 × ×
Odpisy 66 696 65 604 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.