koronaweb
Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace (IČO 62331795)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2023 až 2024

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Narvhovaný rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy - hlavní činnost 47 491 824 47 569 489 47 570 000 47 570 000
- z toho transfery 5 122 975 5 317 425 5 318 000 5 318 000
Náklady - hlavní činnost 47 491 824 47 569 489 47 570 000 47 570 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 189 797 287 036 290 000 290 000
Náklady - doplňková činnost 125 595 236 774 240 000 240 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 64 202 50 262 50 000 50 000
Celkem výnosy 47 681 621 47 856 525 47 860 000 47 860 000
Celkem náklady 47 617 419 47 806 263 47 810 000 47 810 000
Výsledek hospodaření celkem 64 202 50 262 50 000 50 000
Náklady na platy 28 148 980 28 923 225 × ×
Odpisy 1 499 173 1 576 488 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.