Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Základní umělecká škola, Ostrava - Zábřeh, Sologubova 9A, příspěvková organizace (IČO 63731983)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2024 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2025 až 2026

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Navrhovaný rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 14 924 000 14 531 662 14 075 000 14 075 000
– z toho transfery 289 000 139 000 59 000 59 000
Náklady – hlavní činnost 14 884 000 14 481 662 14 025 000 14 025 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 40 000 50 000 50 000 50 000
Výnosy – doplňková činnost 121 000 120 000 120 000 120 000
Náklady – doplňková činnost 73 000 72 000 72 000 72 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 48 000 48 000 48 000 48 000
Celkem výnosy 15 045 000 14 651 662 14 195 000 14 195 000
Celkem náklady 14 957 000 14 553 662 14 097 000 14 097 000
Výsledek hospodaření celkem 88 000 98 000 98 000 98 000
Náklady na platy 9 498 089 9 422 000 × ×
Odpisy 142 296 152 296 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.