koronaweb
Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Základní umělecká škola, Jablunkov, příspěvková organizace (IČO 64120392)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2023 až 2024

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Narvhovaný rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy - hlavní činnost 11 943 354 12 489 000 12 289 000 12 289 000
- z toho transfery 0 0 0 0
Náklady - hlavní činnost 11 943 354 12 489 000 12 289 000 12 289 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 11 943 354 12 489 000 12 289 000 12 289 000
Celkem náklady 11 943 354 12 489 000 12 289 000 12 289 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 8 155 029 8 547 000 × ×
Odpisy 26 773 25 423 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.