koronaweb
Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace (IČO 64628159)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2023 až 2024

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Narvhovaný rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy - hlavní činnost 51 800 000 52 929 913 51 889 000 51 889 000
- z toho transfery 3 164 552 2 299 000 2 299 000 2 299 000
Náklady - hlavní činnost 51 770 000 52 899 913 51 889 000 51 889 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 30 000 30 000 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 51 800 000 52 929 913 51 889 000 51 889 000
Celkem náklady 51 770 000 52 899 913 51 889 000 51 889 000
Výsledek hospodaření celkem 30 000 30 000 0 0
Náklady na platy 34 792 908 36 009 000 × ×
Odpisy 318 919 288 840 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.