koronaweb
Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace (IČO 68321261)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2023 až 2024

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Narvhovaný rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy - hlavní činnost 83 240 631 93 077 603 94 000 000 94 000 000
- z toho transfery 11 001 000 10 928 000 10 928 000 10 928 000
Náklady - hlavní činnost 83 350 000 93 159 953 94 100 000 94 100 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -109 369 -82 350 -100 000 -100 000
Výnosy - doplňková činnost 339 369 500 000 500 000 500 000
Náklady - doplňková činnost 230 000 417 650 400 000 400 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 109 369 82 350 100 000 100 000
Celkem výnosy 83 580 000 93 577 603 94 500 000 94 500 000
Celkem náklady 83 580 000 93 577 603 94 500 000 94 500 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 51 500 000 52 305 000 × ×
Odpisy 1 999 281 3 333 327 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.