koronaweb
Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace (IČO 69610126)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2023 až 2024

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Narvhovaný rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy - hlavní činnost 42 719 568 43 172 133 42 956 163 42 935 157
- z toho transfery 2 800 800 2 073 000 2 073 000 2 073 000
Náklady - hlavní činnost 42 719 568 43 172 133 42 956 163 42 935 157
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 42 719 568 43 172 133 42 956 163 42 935 157
Celkem náklady 42 719 568 43 172 133 42 956 163 42 935 157
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 29 459 614 29 856 800 × ×
Odpisy 328 378 409 489 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.