koronaweb
Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace (IČO 70632090)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2023 až 2024

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Narvhovaný rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy - hlavní činnost 13 717 254 14 288 000 14 288 000 14 288 000
- z toho transfery 660 000 678 000 678 000 678 000
Náklady - hlavní činnost 13 717 254 14 288 000 14 288 000 14 288 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 13 717 254 14 288 000 14 288 000 14 288 000
Celkem náklady 13 717 254 14 288 000 14 288 000 14 288 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 9 491 065 9 883 000 × ×
Odpisy 3 006 3 006 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.