koronaweb
Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Základní škola a Mateřská škola při lázních, Klimkovice, příspěvková organizace (IČO 70640696)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2023 až 2024

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Narvhovaný rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy - hlavní činnost 12 983 000 12 900 000 12 839 000 12 839 000
- z toho transfery 581 000 608 000 608 000 608 000
Náklady - hlavní činnost 12 983 000 12 900 000 12 839 000 12 839 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 12 983 000 12 900 000 12 839 000 12 839 000
Celkem náklady 12 983 000 12 900 000 12 839 000 12 839 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 8 630 404 8 903 000 × ×
Odpisy 2 856 11 424 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.