koronaweb
Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace (IČO 71172050)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2023 až 2024

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Narvhovaný rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy - hlavní činnost 20 515 171 20 529 000 20 529 000 20 529 000
- z toho transfery 2 632 000 2 017 000 2 017 000 2 017 000
Náklady - hlavní činnost 20 515 171 20 529 000 20 529 000 20 529 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 20 515 171 20 529 000 20 529 000 20 529 000
Celkem náklady 20 515 171 20 529 000 20 529 000 20 529 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 12 815 742 13 277 000 × ×
Odpisy 551 400 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.