koronaweb
Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Fontána, příspěvková organizace (IČO 71197044)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2023 až 2024

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Narvhovaný rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy - hlavní činnost 102 804 064 92 165 200 96 116 000 97 077 000
- z toho transfery 14 400 000 7 800 000 7 800 000 7 800 000
Náklady - hlavní činnost 102 804 064 92 165 200 96 116 000 97 077 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 102 804 064 92 165 200 96 116 000 97 077 000
Celkem náklady 102 804 064 92 165 200 96 116 000 97 077 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 57 465 000 50 940 000 × ×
Odpisy 3 676 561 3 648 200 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.