koronaweb
Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace (IČO 72547651)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2023 až 2024

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Narvhovaný rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy - hlavní činnost 104 162 695 112 152 715 112 084 707 112 084 707
- z toho transfery 14 302 020 13 540 000 13 505 000 13 505 000
Náklady - hlavní činnost 103 862 695 112 095 345 112 027 337 112 027 337
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 300 000 57 370 57 370 57 370
Výnosy - doplňková činnost 3 884 220 5 028 298 5 028 298 5 028 298
Náklady - doplňková činnost 4 376 944 4 785 668 4 785 668 4 785 668
Výsledek hospodaření - doplňková činnost -492 724 242 630 242 630 242 630
Celkem výnosy 108 046 915 117 181 013 117 113 005 117 113 005
Celkem náklady 108 239 639 116 881 013 116 813 005 116 813 005
Výsledek hospodaření celkem -192 724 300 000 300 000 300 000
Náklady na platy 62 145 788 63 485 990 × ×
Odpisy 2 013 855 2 123 203 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.