Menu

Ivan Strachoň

2. zasedání zastupitelstva kraje – dne 17. 12. 2020
čas hlasování číslo a název materiálu usnesení hlas
9:08:551bod bez materiálubez usneseníproti
9:11:1622/1 – Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje2/15pro
9:12:0232/2 – Volba ověřovatelů zápisu2/16pro
9:13:1242/3 – Volba členů návrhové komise2/17pro
9:14:4552/4 – Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje2/18pro
9:16:4462/5 – Informace o činnosti rady kraje2/19pro
9:21:58710/16 – Návrh na uzavření smlouvy o investičním úvěru s Českou spořitelnou, a.s.2/20pro
9:43:34810/15 – Návrh Rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 20212/21pro
9:44:3093/1 – Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě a vzdání se funkce přísedící Krajského soudu v Ostravě2/22pro
9:45:08104/1 – Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje2/23pro
9:45:44114/2 – Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2020 v odvětví krizového řízení2/24pro
9:46:19124/3 – Návrh na poskytnutí účelové dotace na odstranění povodňových škod2/25pro
9:50:21134/4 – Návrh na vydání Jednacího řádu zastupitelstva kraje a výboru zastupitelstva kraje2/26pro
10:04:45144/4 – Návrh na vydání Jednacího řádu zastupitelstva kraje a výboru zastupitelstva kraje2/26pro
10:05:32154/4 – Návrh na vydání Jednacího řádu zastupitelstva kraje a výboru zastupitelstva kraje2/26pro
10:06:09164/5 – Žádost příjemce dotace o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně2/27pro
10:06:43174/6 – Návrh na prodloužení termínu realizace projektu Kurzy bezpečné jízdy pro strojníky jednotek SDH obcí Moravskoslezského kraje2/28pro
10:07:13184/7 – Podnět občana kraje k uplatnění zákonodárné iniciativy2/29pro
10:07:48194/8 – Návrh na prodloužení termínu realizace projektů realizovaných z dotací poskytnutých České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje2/30pro
10:08:23204/9 – Informace o peticích adresovaných orgánům kraje a způsobu jejich2/31pro
10:09:01214/10 – Návrh na uzavření memoranda k výstavbě hasičské stanice ve městě Vítkov2/32pro
10:09:48224/11 – Návrh na prodloužení doby realizace projektu výstavby požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce Bukovec2/33pro
10:10:29234/12 – Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje statutárnímu městu Ostrava na projekt Městečko bezpečí2/34pro
10:11:55244/13 – Návrh na darování majetku kraje vybraným obcím Moravskoslezského kraje2/35pro
10:13:11254/14 – Návrh personálních změn v orgánech právnických osob s účastí kraje2/36pro
10:14:01266/1 – Žádost subjektu Spolek Jazz Open Ostrava o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně2/37pro
10:14:35276/2 – Změny u poskytnutých dotací v oblasti kultury2/38pro
10:15:12286/3 – Finanční podpora na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji na rok 20212/39pro
10:15:43296/4 – Poskytnutí a neposkytnutí dotací v odvětví kultury2/40pro
10:16:15306/5 – Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám2/41pro
10:16:49317/1 – Návrh na změnu hospodaření s majetkem v k. ú. Místek2/42pro
10:17:33327/2 – Návrh na poskytnutí dotace státní příspěvkové organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu na realizaci aktivit BESIP v Moravskoslezském kraji v roce 20212/43pro
10:18:12337/3 – Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství2/44pro
10:18:51347/4 – Návrh uspořádání sítě pozemních komunikací po zprovoznění vybraných staveb2/45pro
10:20:51357/5 – Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. na rok 2021 na zajištění hasičské záchranné služby Letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostního dispečinku, ostrahy a bezpečnosti letiště2/46pro
10:21:35367/6 – Návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Moravskoslezským krajem, městem Příbor a obcemi Kateřinice a Trnávka při přípravě a realizaci rekonstrukce křižovatky silnic III/04825 a III/48632/47pro
10:22:13377/7 – Návrh na uzavření Dodatku č. 4 Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem a Olomouckým krajem2/48pro
10:22:47387/8 – Návrh na poskytnutí dotace statutárnímu městu Opava2/49pro
10:31:12398/1 – Návrh na darování movitého majetku obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s.2/50pro
10:31:51408/2 – Žádost organizace Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví2/51pro
10:35:18418/3 – Návrh na zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s.2/52pro
10:35:51429/1 – Prodloužení termínu realizace projektu Kvalita a odborné vzdělávání zaměstnanců KÚ MSK2/53pro
10:36:22439/2 – Návrh na profinancování a kofinancování projektů z oblasti školství2/54pro
10:36:54449/3 – Návrh na zahájení realizace, profinancování, kofinancování a zajištění udržitelnosti projektu Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje2/55pro
10:37:29459/4 – Návrh na změnu doby profinancování a kofinancování projektu Chráněné bydlení organizace Sagapo II2/56pro
10:40:24469/5 – Navýšení profinancování a kofinancování projektu EVL Děhylovský potok – Štěpán2/57pro
10:40:57479/6 – Informace o stavu realizace projektů z EU zdrojů2/58pro
10:42:33489/7 – Ukončení přípravy partnerského projektu PALAMOBICO2/59pro
10:43:05499/8 – Návrh na ukončení přípravy projektu a prodloužení doby financování projektů2/60pro
10:46:00509/9 – Revitalizace přírodní památky Stará řeka - změna období profinancování a kofinancování projektu a změna názvu projektu Climate adaption and clean air in Ostrava2/61pro
10:46:39519/10 – Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v rámci Programů na podporu přípravy projektové dokumentace2/62nehlasoval
10:47:15529/11 – Návrh na poskytnutí dotací a změny dotací v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva2/63nehlasoval
10:47:54539/12 – Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě v dotačním programu Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 20202/64pro
10:48:25549/13 – Návrh na přípravu, předložení, profinancování a kofinancování projektu technické pomoci2/65pro
10:49:00559/14 – Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v dotačním programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 20202/66pro
10:49:30569/15 – Návrh na změny v dotačním programu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+2/67pro
10:52:35579/16 – Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace2/68pro
10:53:11589/17 – Návrh na poskytnutí individuální dotace městu Budišov nad Budišovkou2/69pro
10:53:47599/18 – Návrh na úpravu podmínek dotací v rámci dotačních programů v oblasti cestovního ruchu2/70nehlasoval
10:54:25609/19 – Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti, z.s2/71pro
11:09:57619/20 – Informace o realizaci Programu RE:START v Moravskoslezském kraji a činnosti Uhelné komise2/72pro
11:27:09629/21 – Návrh na poskytnutí individuálních dotací v odvětví cestovního ruchu2/73pro
11:27:48639/22 – Návrh na uzavření dodatku č. 1 k dohodě o splátkách s obcí Hrčava2/74pro
11:28:24649/23 – Rozpočet Fondu finančních zdrojů JESSICA a žádost města Bohumín o prodloužení termínu k uzavření úvěrové smlouvy.2/75pro
11:29:36659/24 – Návrh na změnu výše profinancování a kofinancování projektu Modernizace škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy č. 862/76pro
11:30:106610/1 – Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví zdravotnictví2/77pro
11:30:466710/2 – Návrh na zahájení přípravy a zajištění financování projektů OPŽP2/78pro
11:31:206810/3 – Návrh darovat nepotřebné movité věci Charitě Opava2/79pro
11:31:576910/4 – Nakládání s nemovitým majetkem v oblasti sociálních věcí2/80pro
11:32:357010/5 – Návrhy vzájemných převodů se statutárním městem Frýdek-Místek - nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví kultury a odvětví zdravotnictví2/81pro
11:33:127110/6 – Poskytnutí dotace na financování nezpůsobilých výdajů Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko2/82pro
11:33:507210/7 – Rozpočet Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje na rok 2021 a rozpočet Zajišťovacího fondu na rok 20212/83pro
11:34:227310/8 – Návrh na změnu financování projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů2/84pro
11:35:087410/9 – Návrhy na změny v právu hospodaření, návrhy dodatků zřizovacích listin v oblasti sociálních věcí2/852/90pro
11:35:427510/10 – Nabytí nemovitých věcí darem od města Bohumín – změna usnesení2/91pro
11:36:167610/11 – Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví dopravy, návrhy převodů.2/92pro
11:36:507710/12 – Nakládání s majetkem v odvětví školství2/93pro
11:37:277810/13 – Poskytnutí dotace Slezské univerzitě v Opavě na poskytování servisní činnosti pro řádnou funkci webové aplikace2/94pro
11:38:007910/14 – Návrh na změnu Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí2/95pro
11:38:418010/17 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje - návrhy převodů2/96pro
11:39:238110/18 – Návrh na uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci a deklaraci společného zájmu mezi Moravskoslezským krajem, společností Letiště Ostrava, a.s., městem Hévíz a společností Hévíz-Balaton Kft.2/97pro
11:40:008211/1 – Žádosti příjemců dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále2/98pro
11:40:378311/2 – Dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje2/99pro
11:41:098411/3 – Rozpočet Fondu sociálních služeb2/100pro
11:41:498511/4 – Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci organizaci Pečovatelská služba Hrabyně, příspěvková organizace, IČO 711902612/101pro
11:42:228611/5 – Dodatek č. 1 ke Krajské síti sociálních služeb2/102pro
11:42:588711/6 – Návrh na úpravu dotací v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 20202/103pro
11:43:338811/7 – Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na provoz Senior Pointů v MSK na rok 20212/104pro
11:44:128911/8 – Návrh na poskytnutí návratných finančních výpomocí v rámci Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 20212/105pro
11:44:549012/1 – Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu2/106pro
11:45:339112/2 – Žádosti příjemců veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně2/107pro
11:46:169212/3 – Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství2/1082/113pro
11:46:509312/4 – Memorandum o spolupráci s Moravskoslezskou krajskou organizací ČUS2/114pro
11:47:269412/5 – Informace o výši prostředků ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení v roce 20202/115pro
11:47:569512/6 – Poskytnutí dotace na podporu projektu Veletrh středních škol Moravskoslezského kraje 2020/20212/116pro
11:48:329612/7 – Žádost o změnu u projektu podpořeného z dotačního programu Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 20202/117pro
11:49:069712/8 – Žádost o změnu časové použitelnosti dotace organizace Nadační fond Sborového studia Karviná2/118pro
11:55:559812/9 – Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu a volného času, žádosti o dodatky ke smlouvě2/119nehlasoval
11:56:269912/9 – Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu a volného času, žádosti o dodatky ke smlouvě2/119pro
11:57:5210012/10 – Zrušení usnesení BK Opava2/120pro
11:58:2410113/1 – Dotace Českému rybářskému svazu na stabilizaci vodního díla Návsí – Jablunkov2/121pro
12:00:0910213/2 – Návrh na poskytnutí dotace obci Jakubčovice nad Odrou na čištění vodního náhonu2/122pro
12:00:4210313/3 – Neposkytnutí finančních prostředků v souvislosti s odstraněním následků závadného stavu podle vodního zákona2/123pro
12:01:2010413/4 – Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Petrovice u Karviné na projekt v rámci dotačního programu Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol2/124pro
12:01:5110513/5 – Zapojení finančních prostředků ve formě přídělu a návrh rozpočtu Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje2/125pro
12:04:1010614/1 – Návrh na pořízení Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje2/126pro
12:04:4710715/1 – Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje2/127pro
12:06:1210816/1 – Návrh na schválení závazku zařadit do rozpočtu kraje na roky 2022, 2023, 2024 a 2025 finanční prostředky k zajištění financování operativního leasingu osobních automobilů2/128pro

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.