Menu

Jaroslav Dvořák

10. zasedání zastupitelstva kraje – dne 15. 12. 2022
čas hlasování číslo a název materiálu usnesení hlas
9:03:1012/1 – Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje10/943pro
9:03:4822/2 – Volba ověřovatelů zápisu10/944pro
9:04:5932/3 – Volba členů návrhové komise10/945pro
9:11:5142/4 – Schválení programu zasedání zastupitelstva krajebez usnesenízdržel se
9:12:2852/4 – Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje10/946pro
9:14:4262/5 – Informace o činnosti rady kraje10/947pro
9:35:20710/8 – Rozpočet Moravskoslezského kraje na rok 2023 a Střednědobý výhled rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2024-202610/948pro
9:37:5783/1 – Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě10/949pro
9:39:4794/1 – Informace o peticích adresovaných orgánům kraje a způsobu jejich vyřízení10/950pro
9:40:17104/2 – Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje10/951pro
9:40:49114/3 – Návrh na poskytnutí dotace obci Dobroslavice10/952pro
9:41:21124/4 – Návrh na prodloužení doby realizace projektu Vodní záchranné službě Českého červeného kříže10/953pro
9:41:51134/5 – Návrh na prodloužení doby realizace projektu obci Háj ve Slezsku10/954pro
9:42:22144/6 – Návrh na poskytnutí dotace obci Metylovice10/955pro
9:42:53154/7 – Návrh na prodloužení doby realizace projektu statutárnímu městu Opava10/956pro
9:43:24164/8 – Návrh na prodloužení doby realizace projektu obci Šilheřovice10/957pro
9:43:57174/9 – Darování hlásičů požáru a detektorů oxidu uhelnatého10/958pro
9:44:24184/10 – Darování vybavení a techniky10/959pro
9:44:53194/11 – Dodatek ke smlouvě o dotaci10/960pro
9:45:22204/12 – Návrh na uzavření dodatku10/961pro
9:45:53214/13 – Návrh na prodloužení termínu realizace projektu10/962pro
9:47:03224/14 – Návrh změn v odměňování neuvolněných členů zastupitelstva10/963pro
9:50:58235/1 – Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Memoranda o spolupráci při realizaci projektu "Centrum energetických a environmentálních technologií - explorer" a poskytnutí dotace Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava10/964pro
9:56:52245/2 – Poskytnutí individuální dotace subjektu Libor Václavík - LIBROS10/965pro
10:03:30255/3 – Návrh na poskytnutí dotace Moravskoslezskému Vodíkovému klastru, z.s. na realizaci projektu Vodíkové údolí Moravskoslezského kraje10/966pro
10:08:43265/4 – Informace o postupu ukončení těžby v Moravskoslezském kraji10/967pro
10:09:21275/5 – Profinancování a kofinancování projektu "Centrum veřejných energetiků" realizovaného organizací Moravskoslezské energetické centrum, p.o.10/968pro
10:09:54286/1 – Individuální dotace v odvětví kultury a uzavření dodatku ke smlouvě10/969pro
10:10:24296/2 – Finanční podpora na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji na rok 202310/970pro
10:11:13306/3 – Profinancování a kofinancování projektů "Digitalizace kulturního dědictví Moravskoslezského kraje…" příspěvkových organizací v odvětví kultury a poskytnutí návratné finanční výpomoci na projekty "Remeslá a priemysel v múzeu" a "Digitalizace kulturního dědictví Moravskoslezského kraje…" příspěvkovým organizacím v odvětví kultury10/971pro
10:11:47317/1 – Zavedení palivového příplatku do smluv na zajištění dopravní obslužnosti v Moravskoslezském kraji10/972pro
10:12:19327/2 – Smlouva o spolupráci na přípravě a následném dopravním řešení souboru staveb obchvatu Otic10/973pro
10:12:58337/3 – Návrh na poskytnutí dotace právnické osobě Autoškola Club Česká republika s.r.o. na realizaci aktivit BESIP v Moravskoslezském kraji v roce 202310/974pro
10:13:36347/4 – Poskytnutí dotace obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. na rok 2023 na spolufinancování pořízení technických prostředků sloužících ke zvýšení úrovně bezpečnosti10/975pro
10:14:19357/5 – Poskytnutí neinvestiční dotace obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. na rok 2023 na zajištění hasičské záchranné služby Letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostního dispečinku, ostrahy a bezpečnosti letiště10/976pro
10:14:57367/6 – Memorandum o spolupráci na přípravě a realizaci úpravy křižovatky silnic II/477, II/478 a ulice Výletní ve Vratimově10/977pro
10:15:35377/7 – Memorandum o spolupráci v souvislosti s realizací stavby "Odvedení splaškových vod z lokality Krnov - Ježník"10/978pro
10:16:08387/8 – Uzavření dodatku č. 2 k Dohodě o zapojení a podmínkách integrace vlaků dopravce do IDS ODIS10/979pro
10:17:05397/9 – Návrh na uzavření Dodatku č. 6 Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem a Olomouckým krajem10/980pro
10:17:48407/10 – Návrh na uzavření dohody o mimosoudním řešení věci duplicitního zápisu vlastnictví pozemku pro duplicitní vlastníky v k.ú. Trojanovice10/981pro
10:18:22417/11 – Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství10/982pro
10:19:00427/12 – Bílá kniha 2023 - seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje - aktualizace prosinec 202210/983pro
10:30:04437/13 – Informace o postupu zajištění dopravní obslužnosti veřejnou drážní osobní dopravou v rámci provozního souboru Ostravska10/984pro
10:30:39447/14 – Návrh na uzavření Dodatku č. 5 Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem a Zlínským krajem10/985pro
10:31:12458/1 – Poskytnutí zdravotnického materiálu Českému červenému kříži10/986pro
10:31:44468/2 – Žádosti organizací o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví10/987pro
10:33:42478/3 – Pověření společnosti Beskydské rehabilitační centrum, spol. s r. o., poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu10/988pro
10:34:21489/1 – Návrh na zahájení přípravy žádosti o dotaci projektu Restaurování kulturního dědictví MSK, zrušení zahájení přípravy projektu Digitalizace kulturního dědictví MSK II10/989pro
10:34:57499/2 – Návrh na zajištění udržitelnosti projektu "Výstavba sportovní haly pro Gymnázium a SPŠEI ve Frenštátě pod Radhoštěm"10/990pro
10:35:31509/3 – Návrh na zahájení přípravy, schválení profinancování a kofinancování a zahájení realizace projektů z oblasti kultury10/991pro
10:37:28519/4 – Návrh na ukončení přípravy projektu "Dynamický dopravní dispečink Moravskoslezského kraje"10/992pro
10:37:59529/5 – Návrh na prodloužení období profinancování a kofinancování u projektu česko-slovenské spolupráce10/993pro
10:38:32539/6 – Návrh na zahájení přípravy projektu silniční infrastruktury v rámci programu Interreg Česko-Polsko10/994pro
10:39:02549/7 – Návrh na zahájení přípravy mezinárodního projektu v rámci programu ERASMUS+10/995pro
10:39:37559/8 – Uzavření dodatku ke Smlouvě o partnerství a poskytnutí dotace č. 03067/2021/EP10/996pro
10:40:06569/9 – Návrh na zahájení projektu "Smart akcelerátor MSK"10/997pro
10:40:37579/10 – Návrh na profinancování a kofinancování projektů předkládaných do Operačního programu Zaměstnanost plus10/998pro
10:41:10589/11 – Návrh na uzavření dodatků a dohody o narovnání ke smlouvám v rámci "Programů na podporu přípravy projektové dokumentace"10/999pro
10:41:39599/12 – Individuální dotace na obnovu komunikací po kůrovcové těžbě10/1000pro
10:42:12609/13 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 4. výzva10/1001pro
10:42:49619/14 – Návrh na poskytnutí dotací v dotačním programu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji a změny podmínek dotací v dotačních programech v oblasti cestovního ruchu10/1002pro
10:43:21629/15 – Návrh na poskytnutí individuální dotace a změny individuálních dotací v oblasti cestovního ruchu10/1003pro
10:43:55639/16 – Návrh na uzavření dohody o narovnání v rámci dotačního "Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 202210/1004pro
10:44:23649/17 – Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě s Ostravskou univerzitou10/1005pro
10:44:55659/18 – Informace o stavu realizace projektů financovaných z evropských a dalších externích zdrojů10/1006pro
10:45:30669/19 – Návrh na zmírnění podmínek smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu "Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji"10/1007pro
10:46:00679/20 – Návrh na změnu financování projektu "Energeticky úsporná opatření - Mendelova SŠ"10/1008pro
10:46:34689/21 – Návrh na profinancování, kofinancování a zajištění udržitelnosti projektů z oblasti eGovernmentu10/1009pro
10:47:08699/22 – Návrh na uzavření dodatků k úvěrovým smlouvám u individuálních úvěrů poskytnutých z Fondu finančních zdrojů JESSICA10/1010pro
11:14:59709/23 – Informace o Fondu pro spravedlivou transformaci a realizaci Programu RE:START v Moravskoslezském kraji10/1011pro
11:16:06719/24 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu "Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2022"10/1012nehlasoval
11:16:33729/25 – Individuální dotace v odvětví regionálního rozvoje10/1013nehlasoval
11:17:05739/26 – Návrh na poskytnutí dotací v programu "Podpora provozu venkovských prodejen v Moravskoslezském kraji 2022"10/1014nehlasoval
11:17:37749/27 – Návrh na uzavření Dodatků č. 1 ke smlouvám v programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022"10/1015nehlasoval
11:18:13759/28 – Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu s Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava, a.s.10/1016nehlasoval
11:18:48769/29 – Návrh na navýšení ročního členského příspěvku spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s.10/1017nehlasoval
11:19:20779/30 – Návrh na navýšení ročního členského příspěvku Evropskému seskupení pro územní spolupráci TRITIA10/1018nehlasoval
11:19:47789/31 – Finanční nástroj JESSICA10/1019nehlasoval
11:20:19799/32 – Zájmové sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA - návrh na navýšení členského příspěvku10/1020nehlasoval
11:22:28809/33 – Vzdělávání a nácvik proti covidu-navýšení kofinancování a profinancování10/1021nehlasoval
11:23:038110/1 – Rozpočet Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje na rok 2023 a rozpočet Zajišťovacího fondu na rok 202310/1022nehlasoval
11:23:398210/2 – Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 10. 202210/1023nehlasoval
11:24:068310/3 – Návrh daru stavby "SingleTrails Bílá"10/1024nehlasoval
11:24:368410/4 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví zdravotnictví10/1025nehlasoval
11:25:078510/5 – Výkupy pozemků pro logistický HUB AČR10/1026nehlasoval
11:25:438610/6 – Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví sociálních věcí10/1027nehlasoval
11:26:138710/7 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství10/1028nehlasoval
11:28:368810/9 – Návrh uzavřít Smlouvu o smlouvách budoucích k projektu "Městečko bezpečí".10/1029nehlasoval
11:29:078911/1 – Návrh na rozpočet Fondu sociálních služeb na rok 202310/1030nehlasoval
11:29:339011/2 – Aktualizace Krajské sítě - Dodatek č. 910/1031nehlasoval
11:30:019111/3 – Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v odvětví sociálních věcí10/1032nehlasoval
11:30:339211/4 – Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále a žádost o uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace.10/1033nehlasoval
11:31:149311/5 – Návrh na poskytnutí dotací na provoz Senior Pointů10/1034nehlasoval
11:31:449411/6 – Návrh na úpravu dotací a ukazatelů v rámci vybraných dotačních programů na rok 202210/1035nehlasoval
11:32:189511/7 – Návrh na poskytnutí návratných finančních výpomocí v rámci Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 202310/1036nehlasoval
11:32:479611/8 – Návrh na poskytnutí individuální návratné finanční výpomoci10/1037nehlasoval
11:33:289711/9 – Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací působících v oblasti sociální10/103810/1043nehlasoval
11:34:179812/1 – Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje v oblasti školství10/104410/1046nehlasoval
11:34:489912/2 – Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu v oblasti vrcholového sportu v roce 202310/1047nehlasoval
11:35:1610012/3 – Návratná finanční výpomoc v odvětví školství10/1048nehlasoval
11:35:4610112/4 – Informace o výši prostředků ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení v roce 202210/1049nehlasoval
11:36:1910212/5 – Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti soutěží10/1050nehlasoval
11:40:1310312/6 – Individuální dotace v oblasti sportu a volného časubez usnesenínehlasoval
11:40:4310412/6 – Individuální dotace v oblasti sportu a volného času10/1051nehlasoval
11:41:1510512/7 – Žádost o poskytnutí finančních prostředků v rámci programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji10/1052nehlasoval
11:41:5510612/8 – Smlouva o finanční spoluúčasti10/1053nehlasoval
11:42:2710712/9 – Návrh na změnu členů představenstva subjektu Moravskoslezská Technologická Akademie, z. s.10/1054nehlasoval
11:42:5910813/1 – Návrh rozpočtu Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje10/1055nehlasoval
11:43:2910913/2 – Návrh na změnu usnesení zastupitelstva kraje v oblasti životního prostředí10/1056nehlasoval
11:44:0011013/3 – 18. aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje10/1057nehlasoval
11:44:3411114/1 – Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje10/1058nehlasoval
11:45:0911215/1 – Zpráva o činnosti výboru pro územní plánování a strategický rozvoj za období prosinec 2021 až listopad 202210/1059nehlasoval
11:45:3611315/2 – Zpráva o činnosti výboru pro kulturu a památky za rok 202210/1060nehlasoval
11:46:0411415/3 – Zpráva o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje10/1061nehlasoval
11:46:3611515/4 – Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje10/1062nehlasoval
11:47:0311615/5 – Zpráva o činnosti výboru pro tělovýchovu a sport 202210/1063nehlasoval
11:47:3511715/6 – Zpráva o činnosti Výboru pro národnostní menšiny zastupitelstva kraje za období leden až listopad 202210/1064nehlasoval
11:48:0511815/7 – Zpráva o činnosti výboru pro životní prostředí10/1065nehlasoval
11:48:4311915/8 – Zpráva o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání zaměstnanost za rok 202210/1066nehlasoval
11:49:1712015/9 – Zpráva o činnosti výboru pro zahraniční a přeshraniční spolupráci zastupitelstva kraje za období prosinec 2021 až listopad 202210/1067nehlasoval
11:49:5212115/10 – Zpráva o činnosti Výboru zdravotního a preventivní péče zastupitelstva kraje za období únor 2022 - listopad 202210/1068nehlasoval
11:50:2312215/11 – Zpráva o činnosti Výboru pro dopravu Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za období 2021-202210/1069nehlasoval
11:50:5512315/12 – Zpráva o činnosti Výboru finančního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje10/1070nehlasoval
11:51:2812415/13 – Zpráva o činnosti výboru sociálního zastupitelstva kraje za období leden 2022 až listopad 202210/1071nehlasoval
11:52:0212515/14 – Návrh rezoluce Zastupitelstva Moravskoslezského kraje k ničení kulturního dědictví lidstva v Náhorním Karabachu10/1072nehlasoval
11:52:4312616/1 – Darování přebytečného movitého majetku Moravskoslezského kraje - osobního automobilu České republice - Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje10/1073nehlasoval

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.