Menu

Jaroslav Dvořák

4. zasedání zastupitelstva kraje – dne 17. 6. 2021
čas hlasování číslo a název materiálu usnesení hlas
9:02:451bod bez materiálubez usnesenípro
9:04:3722/1 – Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje4/258pro
9:05:1632/2 – Volba ověřovatelů zápisu4/259pro
9:06:1242/3 – Volba členů návrhové komise4/260pro
9:06:5452/4 – Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje4/261pro
9:08:1662/5 – Informace o činnosti rady kraje4/262pro
9:09:1173/1 – Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě.4/263pro
9:27:3183/2 – Zpráva o stavu požární ochrany v kraji za rok 20204/264pro
9:28:1094/1 – Informace o vyřízení dotazů vznesených členy zastupitelstva kraje na 3. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 17. 3. 20214/265pro
9:28:39104/2 – Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu MSK Stavba MSK 20204/266pro
9:29:05114/3 – Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje4/267pro
9:29:35124/4 – Návrh na prodloužení doby realizace projektu výstavby požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů obce Strahovice4/268pro
9:30:05134/5 – Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v roce 2021 České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje4/269pro
9:30:33144/6 – Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Horské službě ČR4/270pro
9:56:37154/7 – Návrh odpovědi Radě města Ostravy ve věci vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe4/271pro
9:58:02164/8 – Návrh na poskytnutí individuální dotace obci Mořkov4/272pro
9:58:39174/9 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje obcím na pořízení nového dopravního automobilu, cisternové automobilové stříkačky a na rekonstrukci nebo výstavbu požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů4/273pro
9:59:09184/10 – Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnuti dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje4/274pro
9:59:39194/11 – Poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu "Program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2021"4/275pro
10:00:08204/12 – Návrh na darování majetku vybraným obcím Moravskoslezského kraje a České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje4/276pro
10:00:35214/13 – Návrh na darování techniky a ostatního vybavení České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje4/277pro
10:12:38224/14 – Žádost o poskytnutí individuální dotace na projekt "Vraťme děti ke sportu"4/278pro
10:13:07234/15 – Návrh na poskytnutí dotace Vodní záchranné službě Českého červeného kříže4/279pro
10:13:41245/1 – Návrh na schválení kofinancování projektu "Řízení toků energií v rámci energetických komunit"4/280pro
10:20:13255/2 – Informace o postupu ukončení těžby v Moravskoslezském kraji a činnosti Uhelné komise4/281pro
10:20:50266/1 – Žádost subjektu Evolution Brothers s.r.o. o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně4/282pro
10:21:25276/2 – Návrh na poskytnutí individuální dotace na obnovu kulturních památek a památek místního významu, přeschválení tabulky náhradních žadatelů v programu OKP 2021 a změna účelového určení smlouvy4/283pro
10:22:02286/3 – Poskytnutí a neposkytnutí individuálních dotací v odvětví kultury4/284pro
10:22:36297/1 – Návrh aktualizace přílohy č. 1 ke zřizovací listině organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace4/285pro
10:23:09307/2 – Návrh na neposkytnutí dotace obci Heřmanovice na projekt "Dopravní značení pro záchranu vesnické památkové rezervace devastované tranzitem kamionů"4/286pro
10:23:40317/3 – Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství4/287pro
10:24:07327/4 – Návrh na poskytnutí dotace subjektu Slezský železniční spolek4/288pro
10:24:40337/5 – Zajištění dopravní obslužnosti tratě 321 v úseku linky S1 od 12/2023 do 12/20274/289pro
10:25:09347/6 – Smluvní zajištění poskytování finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti v oblasti Karvinsko ze strany obcí4/290pro
10:26:41357/7 – Návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci za účelem přípravy a realizace veřejně prospěšné stavby "I/56 Ostrava - prodloužená Místecká, III. stavba"4/291pro
10:27:16368/1 – Žádost organizace Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje4/292pro
10:27:44378/2 – Dodatek ke zřizovací listině Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace - změna názvu organizace4/293pro
10:28:21388/3 – Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví4/2944/295pro
10:28:48398/4 – Žádosti Ostravské univerzity o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje4/296pro
10:30:17408/4 – Žádosti Ostravské univerzity o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje4/296pro
10:30:46418/5 – Žádost společnosti MAYFAIR, s.r.o., o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje4/297pro
10:35:57428/6 – Návrh na neposkytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictvíbez usnesenízdržel se
10:36:27438/6 – Návrh na neposkytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví4/298pro
10:37:01448/7 – Pověření zdravotnického zařízení Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí a.s., poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu4/299pro
10:37:33458/8 – Návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Moravskoslezského kraje uzavřené s obchodní společností Sanatorium Jablunkov, a.s.4/300pro
10:38:08468/9 – Žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., o prodloužení doby realizace projektu "Dodávka/realizace havarijních investic" a návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace Bílovecké nemocnici, a.s.4/301pro
10:38:45479/1 – Schválení dodatečných aktivit v rámci projektu "RESOLVE" spolufinancovaného z fondu ERDF prostřednictvím programu INTERREG EUROPE4/302pro
10:39:15489/2 – Návrh na změnu výše a doby profinancování a kofinancování projektu "Chráněné bydlení organizace Sagapo II"4/303pro
10:39:47499/3 – Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku u projektu "Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském pohraničí"4/304pro
10:40:20509/4 – Návrh na zahájení přípravy a profinancování a kofinancování projektu Integrované výjezdové centrum Kopřivnice (IVC) - výjezdová základna ZZS MSK4/305pro
10:40:53519/5 – Informace o změně poměru financování projektů z odvětví zdravotnictví připravovaných v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 6.1 REACT4/306pro
10:41:20529/6 – Návrh na schválení zahájení přípravy projektů v sociální oblasti4/307pro
10:41:50539/7 – Jmenování odpovědného politika pro místní Agendu 21 a pro projekt "Zdravý Moravskoslezský kraj"4/308pro
10:42:20549/8 – Návrh na uzavření Dohody o partnerství a zahájení realizace projektu "Krajský akční plán pro oblast ochrany ovzduší"4/309pro
10:42:46559/9 – Návrh na ukončení přípravy projektů financovatelných z OPŽP a IROP4/310pro
10:43:15569/10 – Návrh na schválení zahájení přípravy projektu "Výstavba sportovní haly pro Gymnázium a SPŠEI ve Frenštátě pod Radhoštěm"4/311pro
10:43:44579/11 – Návrh na profinancování, kofinancování a zmocnění koordinátora v rámci projektu v programu ERASMUS+4/312pro
10:44:08589/12 – Návrh na prodloužení doby financování projektů4/313pro
10:59:25599/13 – Návrh na zahájení přípravy projektů financovatelných z Operačního programu Spravedlivá transformace4/314pro
11:06:15609/14 – Uzavření partnerských a dotačních smluv s partnery projektu OKAP II a zahájení předčasné realizace projektu.4/315nehlasoval
11:45:08619/15 – Informace o realizaci Programu RE:START a Fondu pro spravedlivou transformaci v Moravskoslezském kraji4/316pro
11:45:47629/16 – Návrh na úpravu podmínek dotací v rámci dotačních programů v oblasti cestovního ruchu4/317pro
11:46:17639/17 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci kontinuálního dotačního programu "Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2021+" - 2. skupina.4/318pro
11:46:49649/18 – Návrh na poskytnutí individuálních dotací v oblasti cestovního ruchu4/319pro
11:47:34659/19 – Návrh na neposkytnutí individuální dotace obci Malenovice4/320pro
11:48:01669/20 – Návrh na poskytnutí individuálních dotací Ostravské univerzitě a obci Razová4/321pro
11:48:30679/21 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu "Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2021"4/322pro
11:49:02689/22 – Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v rámci "Programů na podporu přípravy projektové dokumentace" a úprava dofinancování druhých splátek dotací v rámci dotačního programu4/323pro
11:49:30699/23 – Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě a dohody o narovnání v rámci dotačního programu "Podpora podnikání v MSK"4/324pro
11:50:04709/24 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního "Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2021"4/325pro
11:50:31719/25 – Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě s Národním strojírenským klastrem, z.s.4/326pro
11:51:02729/26 – Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace v dotačním "Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2020"4/327pro
11:51:34739/27 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci "Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2021"4/328pro
11:52:447410/1 – Účetní závěrka Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 20204/329pro
11:53:157510/2 – Informace o aktualizaci kreditní analýzy Moravskoslezského kraje vydané společností Moody´s4/330pro
11:53:527610/3 – Střednědobý výhled rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2022 - 20254/331pro
11:54:297710/4 – Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 30. 4. 20214/332pro
11:55:017810/5 – Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2020 a návrh na přidělení finančních prostředků do peněžních fondů kraje4/333pro
11:55:267910/6 – Nakládání s nemovitým majetkem na letišti4/334pro
11:55:538010/7 – Nakládání s majetkem v odvětví sociálních věcí4/335pro
11:56:228110/8 – Návrh směny nemovitého majetku s Vysokou školou báňskou -Technickou univerzitou Ostrava4/336pro
11:56:478210/9 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství4/337pro
11:57:288310/10 – Změna financování vybraných akcí reprodukce majetku kraje na rok 2021 a v dalších letech4/338pro
11:57:538410/11 – Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví kultury4/339pro
11:58:188510/12 – Nakládání s nesvěřeným nemovitým majetkem kraje4/340pro
11:58:438610/13 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy4/341pro
11:59:238711/1 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci Programu na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 20214/342pro
11:59:508811/2 – Aktualizace Krajské sítě sociálních služeb - dodatek č. 34/343pro
12:00:258911/3 – Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací působících v oblasti sociální4/3444/346pro
12:00:539011/4 – Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sociálních věcí4/347pro
12:01:209111/5 – Návrh na změnu data účinnosti zřízení organizace Domov TuTo, příspěvková organizace4/348pro
12:01:479211/6 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb4/349pro
12:02:159311/7 – Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v oblasti sociálních věcí4/350pro
12:02:399411/8 – Dohoda o narovnání v oblasti sociálních věcí4/351pro
12:03:059511/9 – Zpráva o hospodaření Fondu sociálních služeb za rok 20204/352pro
12:03:409612/1 – Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2019/20204/353pro
12:04:589712/2 – Žádost příjemce veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále4/354pro
12:05:269812/3 – Informace o ukončení činnosti a zrušení organizace Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace4/355pro
12:06:019912/4 – Návrh na uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci a finanční podpoře pro Mistrovství světa v ledním hokeji 2024, závazek Moravskoslezského kraje pro roky 2022-20244/356pro
12:06:2710012/5 – Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu, úprava závazku kraje4/357pro
12:06:5410112/6 – Informace o výši prostředků ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení v roce 20214/358pro
12:07:1910212/7 – Návrh na poskytnutí dotací v oblasti prevence rizikových projevů chování4/359pro
12:07:4510312/8 – Poskytnutí dotací v dotačním programu v oblasti sportovních akcí4/360pro
12:08:2310412/9 – Poskytnutí dotací v dotačním programu v oblasti volnočasových aktivit pro mládež4/361pro
12:08:5210512/10 – Ukončení přípravy zřízení organizace Technologická a podnikatelská akademie, Ostrava, příspěvková organizace a další související změny4/362pro
12:09:2010612/11 – Poskytnutí dotace na podporu projektu "Online veletrh středních škol Moravskoslezského kraje 2021/2022"4/363pro
12:09:5610712/12 – Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství4/3644/371pro
12:10:2510813/1 – Časový plán Moravskoslezského kraje pro provádění opatření uvedených v programech zlepšování kvality ovzduší4/372pro
12:12:3910913/2 – Dotace subjektu Eufour PR na podporu třídění využitelných složek z komunálního odpadu v kraji4/373pro
12:13:2111014/1 – Schválení výběru nejvhodnější varianty návrhového koridoru pro bezúvraťovou spojku železničních tratí Přerov - Sedlnice, tj. koridoru DZ27A vymezeného v návrhu aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje4/374pro
12:13:4911114/2 – Návrh na vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje4/375pro

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.