Menu

Josef Bělica

3. zasedání zastupitelstva kraje – dne 17. 3. 2021
čas hlasování číslo a název materiálu usnesení hlas
8:03:481bod bez materiálubez usnesenípro
8:06:2622/1 – Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje3/129pro
8:07:1832/2 – Volba ověřovatelů zápisu3/130pro
8:08:3542/3 – Volba členů návrhové komise3/131pro
8:22:2452/4 – Schválení programu zasedání zastupitelstva krajebez usneseníproti
8:23:5462/4 – Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje3/132pro
8:27:1172/5 – Informace o činnosti rady kraje3/133pro
8:41:3688/12 – Žádost Fakultní nemocnice Ostrava o finanční podporu z rozpočtu Moravskoslezského kraje na pořízení zdravotnické techniky3/134pro
9:17:0294/15 – Programové prohlášení rady kraje pro období 2020-20243/135pro
9:19:28103/1 – Návrh na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě3/136pro
9:20:02114/1 – Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje3/137pro
9:20:39124/2 – Informace o vyřízení dotazů vznesených členy zastupitelstva kraje na 2. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 17. 12. 20203/138pro
9:21:17134/3 – Žádost člena komise o vyjmutí z usnesení zastupitelstva kraje3/139pro
9:21:59144/4 – Návrh změny pověřených osob u zákonodárných iniciativ MSK3/140pro
9:46:01154/5 – Návrh odpovědi Radě města Ostravy ve věci vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe3/141pro
9:46:41164/6 – Návrh na darování majetku kraje České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje3/142pro
9:47:14174/7 – Návrh na darování majetku kraje vybraným obcím Moravskoslezského kraje a České republice - Hasičskému záchrannému sboru MSK3/143pro
9:47:54184/8 – Návrh na poskytnutí peněžitého daru České republice - Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 20213/144pro
9:48:28194/9 – Informace o peticích adresovaných orgánům kraje a způsobu jejich vyřízení3/145pro
9:49:05204/10 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje3/146pro
9:49:38214/11 – Poskytnutí dotací k dofinancování výdajů na zabezpečení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí3/147pro
9:50:16224/12 – Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2021 v odvětví krizového řízení3/148pro
9:50:54234/13 – Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2021 České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje3/149pro
9:51:25244/14 – Žádost o individuální dotaci Dny NATO 20213/150pro
9:53:25255/1 – Programové Návrh na poskytnutí individuální dotace spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s.3/151pro
9:53:57266/1 – Návrh na schválení dodatku ke zřizovací listině příspěvkové organizace v odvětví kultury3/152pro
9:54:41276/2 – Návrh na poskytnutí individuální dotace na obnovu kulturních památek a památek místního významu3/153pro
9:55:15286/3 – Poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 20213/154pro
9:55:56296/4 – Poskytnutí dotací v rámci Programu podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 20213/155pro
9:56:35306/5 – Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 20213/156pro
9:57:04316/6 – Kulturní akce krajského a nadregionálního významu pro rok 20213/157pro
9:57:34326/7 – Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru v roce 20213/158pro
9:58:14337/1 – Návrh na uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem a Zlínským krajem3/159pro
9:58:43347/2 – Informace o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji3/160pro
9:59:18357/3 – Bílá kniha 2021 - seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje – aktualizace prosinec 20203/161pro
9:59:51367/4 – Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství3/162pro
10:07:57377/5 – Financování z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a návrh na převzetí ručitelského závazku3/163pro
10:08:41387/6 – Poskytnutí dotace z rozpočtu kraje obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. na spolufinancování pořízení technických prostředků sloužících k ochraně civilního letectví před protiprávními činy3/164pro
10:09:20397/7 – Informace o stavu a rozvoji integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji za rok 20203/165pro
10:10:03407/9 – Smlouva o finančním příspěvku obce Bolatice na zajištění dopravní obslužnosti3/166pro
10:10:41417/10 – Zajištění dopravní obslužnosti úseku linky S6, tratě 323 od 12/2023 do 12/20273/167pro
10:11:47427/11 – Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s městem Krnov3/168pro
10:12:55437/12 – Závazek k úhradě protarifovací ztráty na základě Dohody o zapojení a podmínkách integrace vlaků dopravce do ODIS3/169pro
10:13:50448/1 – Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví3/1703/174pro
10:14:31458/2 – Návrh na prodloužení splatnosti poskytnuté návratné finanční výpomoci na zajištění předfinancování projektů realizovaných v rámci IROP 103/175pro
10:15:05468/3 – Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Dotačního programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2021“3/176pro
10:15:39478/4 – Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2021“3/177pro
10:16:20488/5 – Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Dotačního programu na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2021“3/178pro
10:21:08498/6 – Žádost organizace Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje3/179pro
10:21:39508/7 – Žádost organizace Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje3/180pro
10:22:10518/8 – Žádosti organizací o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu kraje v odvětví zdravotnictví3/181pro
10:22:53528/9 – Návrh na kofinancování a poskytnutí návratných finančních výpomocí organizacím Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o., a Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o., na projekty „Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů“ realizované v rámci OPŽP3/182pro
10:23:37538/10 – Návrh na kofinancování projektů Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, „Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice v Opavě využitím OZE a KVET u hlavních budov“ a „Snížení energetické náročnosti budov v areálu ...3/183pro
10:27:18548/11 – Pověření zdravotnických zařízení poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu3/184pro
10:27:57559/1 – Návrh na schválení účasti, zahájení přípravy a profinancování a kofinancování projektu z odvětví životního prostředí3/185pro
10:28:27569/2 – Návrh na navýšení částky na profinancování a kofinancování projektů OPŽP3/186pro
10:29:03579/3 – Návrh na schválení zahájení přípravy a schválení profinancování a kofinancování projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje III“3/187pro
10:29:33589/4 – Příprava projektů do Iniciativy REACT-EU pro Zdravotnickou záchrannou službu MSK3/188pro
10:30:03599/5 – Příprava stavebních projektů do iniciativy REACT-EU3/189pro
10:30:31609/6 – Návrh na zahájení přípravy, profinancování a kofinancování projektu „Obědy do škol V“3/190pro
10:31:06619/7 – Návrh na změnu výše profinancování a kofinancování projektu „Modernizace škol a školských poradenských zažízení v rámci výzvy č. 86“3/191pro
10:31:35629/8 – Návrh na zahájení přípravy mezinárodního projektu v rámci programu ERASMUS+3/192pro
10:32:04639/9 – Návrh na uzavření partnerské smlouvy v rámci mezinárodního projektu financovaného z programu ERASMUS+3/193pro
10:32:35649/10 – Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21“3/194pro
10:33:09659/11 – Návrh na změnu dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“3/195pro
10:33:44669/12 – Návrh na uzavření dohody o narovnání a dodatků ke smlouvám v rámci Programů na podporu přípravy projektové dokumentace3/196pro
10:34:23679/13 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci kontinuálního dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2021+“ – 1. skupina.3/197pro
10:35:01689/14 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2021.3/198pro
10:35:36699/15 – Návrh na uzavření dohody o narovnání ke smlouvě v dotačním programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 20203/199pro
10:36:13709/16 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 20203/200pro
10:36:51719/17 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 20213/201nepřítomen
10:37:31729/18 – Návrh na poskytnutí dotací v dotačním programu Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí3/202pro
10:38:00739/19 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 20213/203pro
10:38:32749/20 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2021“3/204pro
10:39:04759/21 – Návrh na poskytnutí a úpravu podmínek individuálních dotací v odvětví cestovního ruchu3/205pro
10:39:40769/22 – Návrh na poskytnutí individuální dotace Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava3/206pro
10:40:13779/23 – Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu se společností Moravskoslezské inovační centrum, a.s.3/207pro
10:40:46789/24 – Návrh na poskytnutí úvěrů z Fondu finančních zdrojů JESSICA3/208nepřítomen
10:58:15799/25 – Informace o realizaci Programu RE:START v Moravskoslezském kraji a činnosti Uhelné komise3/209pro
11:10:038010/1 – Návrh nákupu nemovitých věcí v Kylešovicích3/210pro
11:10:338110/2 – Návrh dodatku darovací smlouvy3/211pro
11:11:038210/3 – Návrh nákupu pozemků u letiště3/212pro
11:11:398310/4 – Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 20213/213pro
11:12:228410/5 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví sociálních věcí3/2143/215pro
11:12:578510/6 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství3/2163/218pro
11:13:318610/7 – Návrh nákupu pozemků na letišti3/219pro
11:14:038710/8 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje - návrhy převodů a změna usnesení3/220pro
11:14:408811/1 – Návrh dodatku ke zřizovací listině organizace Fontána, příspěvková organizace3/221pro
11:15:188911/2 – Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací v rámci Programu podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 20213/222pro
11:16:079011/3 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci Programu na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení3/223pro
11:16:409111/4 – Dodatek č. 2 ke Krajské síti sociálních služeb3/224pro
11:17:099211/5 – Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje3/225pro
11:17:479311/6 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality3/226pro
11:18:279411/7 – Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 20213/227pro
11:19:009511/8 – Návrh na poskytnutí dotací v odvětví sociálních věcí3/228pro
11:19:339611/9 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením3/229pro
11:22:599711/10 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 20213/230pro
11:25:159811/11 – Rozdělení finančních prostředků v rámci Programu podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 – druhá výzva3/231pro
11:25:509912/1 – Návrh na kofinancování a profinancování projektů OPŽP v odvětví školství3/232pro
11:26:3510012/2 – Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství3/2333/240pro
11:27:0810112/3 – Poskytnutí účelových prostředků v odvětví školství na soutěže v roce 20213/241pro
11:27:3710212/4 – Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu, žádosti o dodatky ke smlouvě3/242pro
11:28:2410312/5 – Žádost o poskytnutí finančních prostředků v rámci programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji – TJ/SK3/243pro
11:29:0110412/6 – Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci DP „Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2021“3/244pro
11:29:3410512/7 – Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci3/245pro
11:30:1110612/8 – Žádosti příjemce veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně3/246pro
11:30:4810712/9 – Účast reprezentační výpravy MSK, závazek pro rok 20223/247pro
11:31:1910813/1 – Situační zpráva o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 20193/248pro
11:31:5010913/2 – Dotace Zoologické zahradě a botanickému parku Ostrava3/249pro
11:32:1911013/3 – Dotace Českému svazu ochránců přírody v Novém Jičíně na provoz záchranné stanice3/250pro
11:32:5111113/4 – 16. aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje3/251pro
11:33:2311213/5 – Dohoda o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Dolní Lomná3/252pro
11:33:5811313/6 – Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu „Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce“3/253pro
11:34:3411413/7 – Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“3/254pro
11:35:0711513/8 – Dohoda o narovnání č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Doubrava3/255pro
11:35:3711613/9 – Dotace na podporu monitoringu kvality ovzduší v kraji v roce 20213/256pro
11:36:1111714/1 – Návrh na rozdělení Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje3/257pro
11:37:4411815/1 – Změny členství ve výborech zastupitelstva krajebez usnesenízdržel se

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.