Menu

Pavel Staněk

14. zasedání zastupitelstva kraje – dne 7. 12. 2023
čas hlasování číslo a název materiálu usnesení hlas
9:05:4412/1 – Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje14/1449pro
9:06:4622/2 – Volba ověřovatelů zápisu14/1450pro
9:08:1232/3 – Volba členů návrhové komise14/1451pro
9:12:0442/4 – Schválení programu zasedání zastupitelstva krajebez usnesenípro
9:13:1352/4 – Schválení programu zasedání zastupitelstva krajebez usnesenípro
9:25:4962/4 – Schválení programu zasedání zastupitelstva krajebez usnesenípro
9:26:3172/4 – Schválení programu zasedání zastupitelstva krajebez usnesenípro
9:34:1982/4 – Schválení programu zasedání zastupitelstva krajebez usnesenízdržel se
9:48:5492/4 – Schválení programu zasedání zastupitelstva krajebez usnesenízdržel se
9:59:20102/4 – Schválení programu zasedání zastupitelstva krajebez usnesenípro
10:01:38112/4 – Schválení programu zasedání zastupitelstva krajebez usnesenípro
10:02:22122/4 – Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje14/1452pro
10:11:14132/5 – Informace o činnosti rady kraje14/1453pro
10:54:501410/5 – Rozpočet Moravskoslezského kraje na rok 2024 a Střednědobý výhled rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2025-2027bez usnesenípro
10:55:301510/5 – Rozpočet Moravskoslezského kraje na rok 2024 a Střednědobý výhled rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2025-202714/1454pro
10:56:17163/1 – Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě14/1455pro
10:57:19174/1 – Poskytnutí dotace obci Šilheřovice14/1456pro
10:57:52184/2 – Návrh na úpravu dotační smlouvy14/1457pro
10:58:17194/3 – Prodloužení dotace obci Otice14/1458pro
10:58:44204/4 – Prodloužení dotace Vodní záchranné službě14/1459pro
10:59:08214/5 – Prodloužení dotace Hasičskému záchrannému sboru14/1460pro
10:59:41224/6 – Prodloužení dotace obci Kateřinice14/1461pro
11:00:03234/7 – Neposkytnutí dotace obci Mosty u Jablunkova14/1462pro
11:00:32244/8 – Dotace pro Český červený kříž14/1463pro
11:31:0725bod bez materiálubez usnesenípro
12:12:2426bod bez materiálubez usnesenízdržel se
12:13:08274/9 – Návrh na poskytnutí dotací a úprava podmínek dotačních smluv v dotačním programu Podpora cykloturistiky14/1464pro
12:13:40284/10 – Návrh na poskytnutí individuálních dotací a úprava podmínek dotačních smluv v odvětví cestovního ruchu14/1465pro
12:18:16294/11 – Informace o peticích adresovaných orgánům kraje a způsobu jejich vyřízení14/1466pro
12:19:15304/12 – Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje14/1467pro
12:19:44314/13 – Dar hasičské techniky obcím14/1468pro
12:20:15324/14 – Spolupráce se Slezským vojvodstvím a Žilinským krajem14/1469pro
12:20:43334/15 – Pověření společnosti Letiště Ostrava14/1470pro
12:21:11344/16 – Návrh změn v odměňování neuvolněných členů zastupitelstva kraje14/1471pro
12:28:25355/1 – Ukončení členství v asociaci Národní síť Zdravých měst České republiky14/1472pro
12:28:50365/2 – Informace o postupu ukončení těžby v Moravskoslezském kraji14/1473pro
12:29:35375/3 – Smlouva o partnerství v projektu EDEN SILESIA se Slezskou univerzitou v Opavě a Statutárním městem Karviná14/1474pro
12:30:43386/1 – Finanční podpora na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji na rok 202414/1475pro
12:31:07396/2 – Individuální dotace14/1476pro
12:31:34406/3 – Návrh na poskytnutí odměny za odevzdaný archeologický nález14/1477pro
12:34:53417/1 – Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky - Olomoucký kraj14/1478pro
12:35:24427/2 – Návrh na uzavření Dodatku č. 6 Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským a Zlínským krajem14/1479pro
12:35:55437/3 – Návrh na uzavření Dodatku č. 7 Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským a Olomouckým krajem14/1480pro
12:36:25447/4 – Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky - Zlínský kraj14/1481pro
12:36:54457/5 – Návrh na uzavření Dodatku č. 3 Dohody o zapojení a podmínkách integrace vlaků dopravce RegioJet a.s.14/1482pro
12:37:31467/6 – Návrh na uzavření Veřejnoprávní smlouvy o zajištění veřejné drážní osobní dopravy v úseku Ostrava-Opava - Krnov - Olomouc14/1483pro
12:38:39477/7 – Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci na rozvoji vodíkových technologií v dopravě se statutárním městem Havířovem14/1484pro
12:39:12487/8 – Návrh na poskytnutí investiční dotace městu Ostrava na realizaci akce Modernizace ulice Na Karolině - Most ul. Na Karolině14/1485pro
12:39:44497/9 – Návrh na poskytnutí dotace - BESIP v roce 202414/1486pro
12:40:19507/10 – Poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění bezpečnosti na Letišti Leoše Janáčka Ostrava pro rok 202414/1487pro
12:40:50517/11 – Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd14/1488pro
12:41:30527/12 – Bílá kniha 2024 - seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje - aktualizace prosinec 202314/1489pro
12:52:13538/1 – Pověření společnosti Lázně Darkov, a.s. poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu14/1490pro
12:52:48548/2 – Žádost organizace Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje14/1491pro
12:53:17558/3 – Žádosti organizací o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví14/1492pro
12:53:55568/4 – Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví14/149314/1496pro
12:54:34578/5 – Pověření společnosti Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s. poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon14/1497pro
12:55:09588/6 – Žádost Bílovecké nemocnice, a.s., o poskytnutí investiční dotace (kyberbezpečnost) a návrh dotační smlouvy14/1498pro
13:02:10599/1 – Zahájení přípravy, profinancování a vyčlenění projektů energetických úspor"14/1499pro
13:02:40609/2 – Uzavření smlouvy o spolupráci k projektu "Městečko bezpečí"14/1500pro
13:03:09619/3 – Zajištění udržitelnosti projektu LIFE COALA14/1501pro
13:03:39629/4 – Zahájení předčasné realizace projektu "Juraj a Ondráš-zbojnické legendy"14/1502pro
13:04:08639/5 – Změny v projektech oblasti eGovernment a kybernetická bezpečnost14/1503pro
13:04:34649/6 – TPA - Inovační centrum pro transformaci vzdělávání14/1504pro
13:05:01659/7 – Změna financování projektu Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova14/1505pro
13:05:35669/8 – Zahájení realizace projektu Výstavba výjezdového stanoviště Nový Jičín14/1506pro
13:06:09679/9 – Uzavření dotačních smluv pro projekt v oblasti školství14/1507pro
13:06:42689/10 – Informace o stavu projektů financovaných z evropských a dalších externích zdrojů14/1508pro
13:07:12699/11 – Zahájení přípravy a realizace projektu "Domov Hortenzie"14/1509pro
13:07:42709/12 – Změny v projektu "Restaurování kulturního dědictví MSK"14/1510pro
13:24:45719/13 – Návrh rozpočtu Fondu finančních zdrojů JESSICA a úprava individuálního úvěru14/1511pro
13:25:14729/14 – Návrh na úpravy dotačního programu Bezplatné stravování ve školách14/1512pro
13:25:40739/15 – Individuální dotace v odvětví regionálního rozvoje14/1513pro
13:26:09749/16 – Návrh na poskytnutí peněžitých darů obcím14/1514pro
13:26:42759/17 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci programu Podpora provozu venkovských prodejen v MSK 202314/1515pro
13:27:11769/18 – Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v programech v odvětví regionálního rozvoje14/1516pro
13:27:38779/19 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji14/1517pro
13:28:11789/20 – Návrh na uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci Evropskému seskupení pro územní spolupráci TRITIA14/1518pro
13:28:44799/21 – Informace o Fondu pro spravedlivou transformaci a realizaci Programu RE:START v Moravskoslezském kraji14/1519pro
13:29:16809/22 – Návrh na uzavření Navarské deklarace automobilových regionů14/1520pro
13:29:49819/23 – Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě s Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava, a.s.14/1521pro
13:30:23829/24 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 202314/1522pro
13:30:55839/25 – Zahájení přípravy projektů v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace14/1523pro
13:37:458410/1 – Návrh na uzavření smlouvy o úvěrovém rámci s Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.14/1524pro
13:38:188510/2 – Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje a jeho plnění k 31. 10. 202314/1525pro
13:38:478610/3 – Rozpočet Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje a rozpočet Zajišťovacího fondu na rok 202414/1526pro
13:39:398710/4 – Převody nesvěřeného majetku kraje14/1527pro
13:40:078810/6 – Nabytí pozemků pro POHO Park Gabriela14/1528pro
13:40:368910/7 – Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví sociálních věcí14/1529pro
13:41:029010/8 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy14/1530pro
13:41:279110/9 – Nakládání s majetkem kraje v odvětví zdravotnictví14/1531pro
13:41:589210/10 – Převody majetku na letišti14/1532pro
13:42:269310/11 – Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví školství14/1533pro
13:44:009411/1 – Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace14/1534pro
13:44:299511/2 – Návrh na poskytnutí návratných finančních výpomocí v roce 202414/1535pro
13:44:559611/3 – Dohody o narovnání14/1536pro
13:45:249711/4 – Žádosti o poskytnutí individuálních dotací a návratné finanční výpomoci14/1537pro
13:45:569811/5 – Návrh na úpravu dotací v rámci Programu na podporu poskytování sociálních služeb na rok 202314/1538pro
13:46:259911/6 – Návrh na poskytnutí dotací na provoz Senior Pointů14/1539pro
13:47:5110011/7 – Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací14/154014/1543pro
13:48:2010111/8 – Aktualizace Krajské sítě - Dodatek č. 114/1544pro
13:48:4610211/9 – Rozpočet Fondu sociálních služeb na rok 202414/1545pro
13:49:1710311/10 – Aktualizace č. 1 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb14/1546pro
13:55:4710412/1 – Memorandum o vzájemné spolupráci14/1547nepřítomen
13:56:1410512/2 – Návratná finanční výpomoc v odvětví školství14/1548nepřítomen
13:56:4610612/3 – Informace o výši prostředků z rozpočtu MŠMT v roce 202314/1549nepřítomen
13:57:1810712/4 – Sloučení příspěvkových organizací v oblasti školství14/1550pro
13:57:5810812/5 – Dodatky zřizovacích listin v oblasti školství14/155114/1565pro
13:58:3210912/6 – Poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu14/1566pro
13:59:2011012/7 – Individuální dotace v oblasti sportu a školstvíbez usnesenípro
14:00:2011112/7 – Individuální dotace v oblasti sportu a školství14/1567pro
14:04:4611212/7 – Individuální dotace v oblasti sportu a školstvíbez usnesenípro
14:05:3811312/7 – Individuální dotace v oblasti sportu a školstvíbez usnesenípro
14:06:0911412/7 – Individuální dotace v oblasti sportu a školství14/1567pro
14:07:1311513/1 – Dotace na údržbu lokality Kozmické ptačí louky14/1568pro
14:07:4011613/2 – Financování Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje14/1569pro
14:17:2511715/13 – Změny ve složení výborů zastupitelstva krajebez usnesenínepřítomen
14:28:3511815/1 – Zpráva o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje14/1570pro
14:29:1111915/2 – Zpráva o činnosti výboru pro národnostní menšiny zastupitelstva kraje za rok 202314/1571pro
14:29:4312015/3 – Zpráva o činnosti výboru pro kulturu a památky za rok 202314/1572pro
14:30:1712115/4 – Zpráva o činnosti výboru pro tělovýchovu a sport14/1573pro
14:30:5312215/5 – Zpráva o činnosti výboru sociálního zastupitelstva kraje za období leden 2023 až listopad 202314/1574pro
14:31:2212315/6 – Zpráva o činnosti výboru pro životní prostředí14/1575pro
14:32:0112415/7 – Zpráva o činnosti Výboru pro dopravu Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za období 2022-202314/1576pro
14:32:3512515/8 – Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost14/1577pro
14:33:0912615/9 – Zpráva o činnosti Výboru zdravotního a preventivní péče zastupitelstva kraje za období únor 2023-listopad 202314/1578pro
14:33:3712715/10 – Zpráva o činnosti Výboru finančního zastupitelstva kraje14/1579pro
14:34:0612815/11 – Zpráva o činnosti výboru pro územní plánování a strategický rozvoj14/1580pro
14:34:3912915/12 – Zpráva o činnosti výboru pro zahraniční a přeshraniční spolupráci zastupitelstva kraje14/1581pro
14:35:2713015/13 – Změny ve složení výborů zastupitelstva kraje14/1582pro

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.