Menu

Pavel Staněk

6. zasedání zastupitelstva kraje – dne 16. 12. 2021
čas hlasování číslo a název materiálu usnesení hlas
8:03:031bod bez materiálubez usnesenízdržel se
8:03:592bod bez materiálubez usnesenízdržel se
8:08:4932/1 – Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva kraje6/470pro
8:09:4742/2 – Volba ověřovatelů zápisu6/471pro
8:10:5152/3 – Volba členů návrhové komise6/472pro
8:12:4062/4 – Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje6/473pro
8:19:3072/5 – Informace o činnosti rady kraje6/474pro
8:45:53810/3 – Rozpočet Moravskoslezského kraje na rok 2022 a Střednědobý výhled rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2023 - 20256/475pro
8:46:5393/1 – Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě6/476pro
8:47:31104/1 – Informace o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů vznesených členy zastupitelstva kraje na 5. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 16. 9. 20216/477nehlasoval
8:48:07114/2 – Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje6/478nehlasoval
8:48:54124/3 – Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2022 Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ostrava6/479nehlasoval
8:49:33134/4 – Návrh na prodloužení termínu realizace projektu realizovaného z dotace poskytnuté České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje.6/480nehlasoval
8:50:14144/5 – Návrh na prodloužení termínu realizace projektu „Památník válečným veteránům“ a uzavření dodatku ke smlouvě se statutárním městem Ostrava6/481nehlasoval
8:50:52154/6 – Návrh na neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu kraje obci Tichá6/482nehlasoval
8:51:26164/7 – Informace o peticích adresovaných orgánům kraje a způsobu jejich vyřízení6/483nehlasoval
8:52:04174/8 – Návrh na darování vybraného majetku České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje6/484pro
8:52:42185/1 – Dodatek ke zřizovací listině organizace Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace6/485pro
8:56:44195/2 – Informace o postupu ukončení těžby v Moravskoslezském kraji a činnosti Uhelné komise6/486pro
8:57:30205/3 – Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 00564/2021/EPCH o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se společností Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z. s.6/487pro
8:58:07215/4 – Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava6/488pro
8:58:59226/1 – Návrh na schválení dodatku ke zřizovací listině příspěvkové organizace v odvětví kultury6/489pro
8:59:33236/2 – Poskytnutí individuálních dotací v odvětví kultury a změny u poskytnutých dotací6/490pro
9:00:09246/3 – Návrh na poskytnutí a neposkytnutí individuální dotace na obnovu kulturních památek a památek místního významu6/491pro
9:00:49256/4 – Finanční podpora na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji na rok 20226/492pro
9:01:25267/1 – Návrh na neposkytnutí dotace obci Baška na projekt Vybudování přechodu pro chodce a úprava navazujícího chodníku6/493pro
9:02:06277/2 – Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (mikrosimulace) se Statutárním městem Opava6/494pro
9:02:46287/3 – Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. na rok 2022 na zajištění hasičské záchranné služby Letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostního dispečinku, ostrahy a bezpečnosti letiště6/495pro
9:03:32297/4 – Zajištění dopravní obslužnosti na lince S6, tratě 323 na území MSK - 1. Provozní soubor NŘ 323, od 12/2023 do 12/2027 – změna závazku6/496pro
9:04:15307/5 – Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se Statutárním městem Opava (Mondelez)6/497pro
9:04:52317/6 – Záměr převedení činností útvaru Hasičského záchranného sboru Letiště Ostrava, a.s. pod Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje6/498pro
9:05:26327/7 – Bílá kniha 2022 - seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje – aktualizace prosinec 20216/499pro
9:06:02337/8 – Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství6/500pro
9:06:37347/9 – Návrh na uzavření Dodatku č. 4 Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem a Zlínským krajem6/501pro
9:07:21357/10 – Návrh na uzavření Dodatku č. 5 Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem a Olomouckým krajem6/502pro
9:07:59367/11 – Návrh na neposkytnutí dotace obci Ostravice na projekt „Rekonstrukce Bezručova mostu v Ostravici“6/503pro
9:08:32377/12 – Návrh budoucího uspořádání sítě pozemních komunikací6/504pro
9:09:12388/1 – Žádost Fakultní nemocnice Ostrava o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu kraje v odvětví zdravotnictví6/505pro
9:09:59398/2 – Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví6/5066/508pro
9:13:16408/3 – Žádost Fakultní nemocnice Ostrava o poskytnutí dotace na pořízení systému ECMO přístroje Cardiohelp6/509pro
9:17:13419/1 – Informace o stavu realizace projektů z EU a dalších externích zdrojů6/510pro
9:17:53429/2 – Dohoda o ukončení partnerské smlouvy č. 03078/2021/EP.6/511pro
9:18:28439/3 – Návrh na profinancování a kofinancování a zahájení realizace projektu „Obnova techniky na Jesenické magistrále“6/512pro
9:19:05449/4 – Návrh na ukončení přípravy a financování projektu „Energetické úspory SSMSK - středisko Frýdek-Místek“6/513pro
9:19:47459/5 – Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku v rámci projektu „Regionální poradenské centrum SK-CZ“6/514pro
9:20:22469/6 – Zahájení přípravy projektů z oblasti školství pro Integrovaný regionální operační program 21+6/515pro
9:20:54479/7 – Návrh na zahájení přípravy projektu Chráněné bydlení Okrajová6/516pro
9:21:38489/8 – Návrh na schválení účasti, zahájení přípravy a profinancování a kofinancování aktivit projektu spolufinancovaného z Interreg Central Europe“6/517pro
9:22:18499/9 – Návrh na ukončení přípravy projektu Integrovaného výjezdového centra Kopřivnice (IVC) - výjezdová základna ZZS MSK.6/518pro
9:22:56509/10 – Uzavření smlouvy o poskytnutí podpory a dohod o partnerství s finančním příspěvkem v rámci integrovaného projektu LIFE „COALA“6/519pro
9:30:17519/11 – Informace o realizaci Programu RE:START a Fondu pro spravedlivou transformaci v Moravskoslezském kraji6/520pro
9:30:59529/12 – Návrh na přípravu, předložení a profinancování projektu technické pomoci „Podpora činnosti sekretariátu a zajištění chodu Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje IV“ v rámci Operačního programu Technická pomoc 2014-20206/521pro
9:31:38539/13 – Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2021“6/522pro
9:32:13549/14 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2021“6/523pro
9:32:49559/15 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2021 - II. výzva“6/524pro
9:33:22569/16 – Rozpočet Fondu finančních zdrojů JESSICA a projednání žádosti o uzavření úvěrových smluv6/525pro
9:34:02579/17 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci kontinuálního dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2021+“ – 4. skupina6/526pro
9:34:40589/18 – Úprava smluvních podmínek v rámci dotačních programů v oblasti cestovního ruchu6/527pro
9:35:11599/19 – Návrh na poskytnutí dotací v programu „Podpora provozu venkovských prodejen v Moravskoslezském kraji 2021“6/528pro
9:35:44609/20 – Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v rámci programu „Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2020“ a na provedení úprav v rámci dotačního programu6/529pro
9:36:23619/22 – Návrh na poskytnutí individuálních dotací v oblasti cestovního ruchu6/530pro
9:36:51629/23 – Změny podmínek individuálních dotací v oblasti cestovního ruchu6/531pro
9:37:24639/24 – Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021“6/532pro
9:38:00649/25 – Návrh na uzavření dodatků a dohody o narovnání ke smlouvám v rámci „Programů na podporu přípravy projektové dokumentace“6/533pro
9:38:40659/26 – Návrh na změny v projektu se součtem dotací nad 200 tis. Kč v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva6/534pro
9:42:44669/27 – Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu s Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava, a.s.6/535pro
9:43:296710/1 – Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 10. 20216/536pro
9:44:046810/2 – Rozpočet Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje na rok 2022 a rozpočet Zajišťovacího fondu na rok 20226/537pro
9:44:376910/4 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje u IVC Třinec6/538pro
9:45:107010/5 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy6/539pro
9:45:437110/7 – Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví sociálních věcí6/540pro
9:46:107210/8 – Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví školství6/541pro
9:46:527311/1 – Stanovení postupu při pověření služeb obecného hospodářského zájmu v rámci výzvy č. 101 z Integrovaného regionálního operačního programu na oblast - Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností6/542pro
9:47:267411/2 – Návrh na poskytnutí návratných finančních výpomocí v roce 20226/543pro
9:48:017511/3 – Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v oblasti sociálních věcí6/544pro
9:48:367611/4 – Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v odvětví sociálních věcí6/545pro
9:49:217711/5 – Návrh na úpravu dotací a ukazatelů v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb financovaného z kapitoly 313 -MPSVna rok 20216/546pro
9:49:547811/6 – Aktualizace Krajské sítě sociálních služeb – dodatek č. 56/547pro
9:50:207911/7 – Rozpočet Fondu sociálních služeb6/548pro
9:50:578011/8 – Návrh na poskytnutí dotací na provoz Senior Pointů6/549pro
9:51:358111/9 – Dodatek č. 6 Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu6/550pro
9:52:058211/10 – Poskytnutí individuální návratné finanční výpomoci6/551pro
9:52:508311/11 – Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací působících v oblasti sociální6/5526/554pro
9:53:318412/1 – Informace o výši prostředků ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení v roce 20216/555pro
9:58:358512/2 – Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti volného času, podpory talentů a soutěžíbez usneseníproti
10:01:068612/2 – Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti volného času, podpory talentů a soutěžíbez usnesenízdržel se
10:01:488712/2 – Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti volného času, podpory talentů a soutěží6/556pro
10:11:228812/3 – Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu6/557pro
10:12:228912/4 – Žádost o poskytnutí finančních prostředků v rámci programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji – TJ/SK6/558pro
10:12:579012/5 – Dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace kraje působící v oblasti školství6/559pro
10:13:369113/1 – Dohoda o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Morávka6/560pro
10:14:079213/2 – Zapojení finančních prostředků ve formě přídělu a návrh rozpočtu Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje6/561pro
10:14:399313/3 – Dobrovolné dohody na úseku ochrany životního prostředí6/562pro
10:15:129413/4 – 17. aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje6/563pro
10:15:489514/1 – Návrh na pořízení Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje MSK6/564pro
10:16:289615/1 – Zpráva o činnosti výboru pro územní plánování a strategický rozvoj za období prosinec 2020 až listopad 20216/565pro
10:17:049715/2 – Zpráva o činnosti výboru sociálního zastupitelstva kraje za období prosinec 2020 až listopad 20216/566pro
10:17:369815/3 – Zpráva o činnosti výboru pro tělovýchovu a sport 20216/567pro
10:18:079915/4 – Zpráva o činnosti výboru pro životní prostředí6/568pro
10:18:4110015/5 – Zpráva o činnosti výboru pro kulturu a památky za rok 20216/569pro
10:19:1810115/6 – Zpráva o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost6/570pro
10:19:5010215/7 – Zpráva o činnosti výboru pro národnostní menšiny zastupitelstva kraje za rok 20216/571pro
10:20:2110315/8 – Zpráva o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje6/572pro
10:20:5010415/9 – Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje6/573pro
10:21:2310515/10 – Zpráva o činnosti Výboru finančního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje6/574pro
10:21:5710615/11 – Zpráva o činnosti Výboru zdravotního a preventivní péče zastupitelstva kraje za období listopad 2020 – listopad 20216/575pro
10:22:3510715/12 – Zpráva o činnosti Výboru pro dopravu Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za období 2020–20216/576pro
10:23:1210815/13 – Zpráva o činnosti výboru pro zahraniční a přeshraniční spolupráci zastupitelstva kraje za období listopad 2020 až listopad 20216/577pro

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.