Menu

Pavel Staněk

9. zasedání zastupitelstva kraje – dne 15. 9. 2022
čas hlasování číslo a název materiálu usnesení hlas
9:03:0612/1 – Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje9/837pro
9:03:5822/2 – Volba ověřovatelů zápisu9/838zdržel se
9:04:5732/3 – Volba členů návrhové komise9/839pro
9:05:5842/4 – Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje9/840pro
9:07:5352/5 – Informace o činnosti rady kraje9/841pro
9:08:5663/1 – Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě a informace o vzdání se funkce přísedící Krajského soudu v Ostravě9/842pro
9:09:3274/1 – Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje9/843pro
9:10:0684/2 – Návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace Jagello 2000 z.s.9/844pro
9:10:3694/3 – Návrh na darování vybavení a techniky9/845pro
9:11:05104/4 – Návrh na darování techniky9/846pro
9:11:35114/5 – Návrh na poskytnutí dotace statutárnímu městu Ostrava9/847pro
9:15:05124/6 – Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2022 Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ostravabez usnesenípro
9:15:29134/6 – Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2022 Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ostrava9/848pro
9:16:04144/7 – Návrh na poskytnutí dotace na projekt Setkání diplomatů v rámci coreper I vizit9/849pro
9:17:41154/8 – Návrh vyjádření podpory k návrhu zákonodárné iniciativy Zlínského kraje9/850pro
9:18:22165/1 – Poskytnutí individuální dotace Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava9/851pro
9:18:54175/2 – Návrh na realizaci projektu "Fotovoltaický systém pro krajské budovy"9/852pro
9:40:18185/3 – Informace o postupu ukončení těžby v Moravskoslezském kraji9/853pro
9:40:53196/1 – Návrh na poskytnutí individuální dotace na obnovu kulturních památek a památek místního významu9/854pro
9:41:22206/2 – Individuální dotace v odvětví kultury9/855pro
9:41:56216/3 – Profinancování a kofinancování projektu "Remeslá a priemysel v múzeu" pro Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace9/856pro
9:42:29227/1 – Memorandum o spolupráci na přípravě a realizaci záměru dopravního napojení lokality nad Pískovnou v Karviné-Ráji9/857pro
9:42:57237/2 – Memorandum o spolupráci stavba okružní křižovatky v Klimkovicích9/858pro
9:43:27247/3 – Memorandum o spolupráci - Záměr zklidnění dopravy kruhovým objezdem Nová Horka - Bartošovice9/859pro
9:43:53257/4 – Návrh budoucího uspořádání sítě pozemních komunikací9/860pro
9:44:26267/5 – Návrh dodatku č. 14 zřizovací listiny organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace9/861pro
9:44:54277/6 – Návrh na uzavření Memoranda k záměru výstavby tramvajové trati Ostrava - Orlová - Karviná9/862pro
9:45:27287/7 – Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství9/863pro
9:45:57297/8 – Návrh Smlouvy o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky9/864pro
9:46:26307/9 – Návrh na neposkytnutí dotace obci Kozmice na projekt "Oprava místní komunikace Kozmice - Jilešovice"9/865pro
9:48:40318/1 – Žádost společnosti AJNA dental clinic s.r.o. o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v odvětví zdravotnictví9/866pro
9:49:13328/2 – Úprava podmínek pověření společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s. poskytující služby v rámci závazku veřejné služby9/867pro
9:49:51338/3 – Žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., o změny projektů "Dodávka/realizace havarijních investic" a "Investiční akce a opravy majetku" včetně návrhů na uzavření dodatků k dotačním smlouvám9/868pro
9:50:30348/4 – Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví9/8699/870pro
9:51:01359/1 – Návrh na zahájení přípravy projektů z oblasti sociálních věcí9/871pro
9:51:34369/2 – Návrh na prodloužení profinancování a kofinancování projektu "Podpora technických a řemeslných oborů v MSK"9/872pro
9:52:07379/3 – Návrh na poskytnutí a úpravu dotací v dotačním programu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji9/873pro
9:52:40389/4 – Návrh na profinancování, kofinancování a zahájení realizace projektu "Rozšíření a modernizace výukových prostor na Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida Ostrava-Poruba"9/874pro
9:53:12399/5 – Návrh změny usnesení a názvů projektů, jejich profinancování a kofinancování v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus9/875pro
9:53:41409/6 – Zrušení přípravy projektů z oblasti krizového řízení9/876pro
9:54:11419/7 – Návrh na zahájení přípravy a schválení profinancování a kofinancování projektů z oblasti kultury9/877pro
9:54:43429/8 – Návrh na profinancování, zahájení realizace a zajištění udržitelnosti projektu "Chráněné bydlení Okrajová"9/878pro
9:55:10439/9 – Gastro vybavení Domova Březiny v Petřvaldě9/879pro
9:56:27449/10 – Návrh na zahájení přípravy projektu Jednotný systém pro evidenci sbírek muzejní povahy pro Moravskoslezský kraj9/880pro
9:57:02459/11 – Zahájení přípravy a rozhodnutí o profinancování projektu "Podpora provozu venkovských prodejen v Moravskoslezském kraji 2022 "9/881pro
9:57:31469/12 – Návrh na zahájení přípravy projektu silniční infrastruktury v rámci programu Interreg Česko-Polsko9/882pro
9:58:07479/13 – Vozidla a technika proti covidu- změna profinancování a kofinancování projektu9/883pro
9:58:38489/14 – Zahájení přípravy, kofinancování a profinancování 2 projektů z oblasti kultury9/884pro
10:01:44499/15 – Individuální dotace v odvětví regionálního rozvoje9/885pro
10:18:42509/16 – Projekt Černá kostka-Centrum digitalizace, vědy a inovací-profinancování a kofinancování projektu, zahájení realizace9/886pro
10:19:15519/17 – Návrh změny usnesení o profinancování a kofinancování a zahájení realizace projektů předkládaných do OPZ plus9/887pro
10:19:46529/18 – Návrh na zahájení přípravy, profinancování a kofinancování a zajištění udržitelnosti projektu "POHO Park Gabriela"9/888pro
10:20:18539/19 – Návrh na zahájení přípravy projektů z oblasti kultury a digitalizace9/889pro
10:20:47549/20 – Finanční nástroj JESSICA9/890pro
10:33:37559/21 – Informace o Fondu pro spravedlivou transformaci a realizaci Programu RE:START a v Moravskoslezském kraji9/891pro
10:34:05569/22 – TPA - Inovační centrum pro transformaci vzdělávání9/892pro
10:34:34579/23 – Návrh na poskytnutí individuální dotace společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava,a.s.9/893pro
10:35:03589/24 – Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Trojanovice9/894pro
10:35:33599/25 – Návrh na poskytnutí mimořádného členského příspěvku spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti,z.s.9/895pro
10:36:04609/26 – Návrh na zmírnění podmínek smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu "Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji"9/896pro
10:36:36619/27 – Návrh na uzavření Dohody o narovnání ke smlouvě v programu "Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2020"9/897pro
10:37:06629/28 – Návrh na uzavření dodatku a dohod o narovnání ke smlouvám v rámci "Programů na podporu přípravy projektové dokumentace"9/898pro
10:37:40639/29 – Návrh na poskytnutí dotací u projektů nad 200 tis. Kč v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 4. výzva"9/899pro
10:38:11649/30 – Návrh na uzavření Dohody o narovnání a Dodatků č. 1 ke smlouvě v programech "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje"9/900pro
10:40:26659/31 – Změna profinancování a kofinancování projektů z oblasti školství9/901pro
10:40:54669/32 – Návrh na poskytnutí individuálních dotací na obnovu komunikací po kůrovcové těžbě9/902pro
10:41:22679/33 – Návrh na poskytnutí individuálních dotací v oblasti cestovního ruchu9/903pro
10:41:556810/1 – Žádost o prominutí smluvní pokuty společnosti TVARSTAV - REAL, s.r.o.9/904pro
10:42:306910/2 – Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 7. 20229/905pro
10:43:047010/3 – Informace o aktualizaci kreditní analýzy Moravskoslezského kraje vydané společností Moody´s reflektující změnu výhledu na negativní9/906pro
10:43:327110/4 – Návrh směny Integrovaného výjezdového centra Třinec za majetek České republiky9/907pro
10:44:007210/5 – Výkupy pozemků pro logistický HUB AČR9/908zdržel se
10:44:377310/6 – Návrhy darů mezi krajem a městem Krnov9/909pro
10:45:067410/7 – Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví školství9/910pro
10:45:367510/8 – Nakládání s nesvěřeným nemovitým majetkem kraje9/911pro
10:46:027610/9 – Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví sociálních věcí9/912pro
10:46:307710/10 – Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví kultury9/913pro
10:46:577810/11 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy9/914pro
10:47:307910/12 – Změna financování vybraných akcí reprodukce majetku kraje na rok 2022 a v dalších letech9/915pro
10:48:518010/13 – Návrh na změnu usnesení zastupitelstva kraje a návrh na koupi části pozemku v k. ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina9/916pro
10:49:448111/1 – Žádosti o poskytnutí účelových dotací v odvětví sociálních věcí9/917pro
10:50:248211/2 – Aktualizace Krajské sítě sociálních služeb - dodatek č. 89/918pro
10:51:068311/3 – Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací působících v oblasti sociální9/9199/920pro
10:51:338411/4 – Návrh na zřízení příspěvkové organizace pro sociální oblast v Kopřivnici9/921pro
10:52:008511/5 – Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále v oblasti sociální9/922pro
10:52:318611/6 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v programu Podpora služeb sociální prevence 2022+9/923pro
10:53:068711/7 – Návrh na poskytnutí a navýšení účelových dotací v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 20229/924pro
10:53:358811/8 – Závazek služby obecného hospodářského zájmu v rámci Národního plánu obnovy9/925pro
10:54:058911/9 – Poskytnutí finančních prostředků v rámci Programu na podporu financování běžných výdajů9/926pro
10:54:379012/1 – Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu9/927pro
10:55:089112/2 – Dodatek č. 1 k Memorandu o vzájemné spolupráci a finanční podpoře ve věci vybudování sportovní haly v Ostravě9/928pro
10:55:429212/3 – Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje v oblasti školství9/9299/934pro
10:56:159313/1 – Narovnání smlouvy o poskytnutí dotace obci Staré Heřminovy na podporu studie odtokových poměrů v obci9/935pro
10:56:459413/2 – Plány dílčích povodí Horní Odry a Moravy a přítoků Váhu pro území Moravskoslezského kraje9/936pro
10:58:079513/3 – Dotace subjektu Eufour PR na podporu třídění komunálního odpadu v kraji9/937pro
10:58:389613/4 – Žádost spolku ACTAEA o prodloužení doby realizace projektu9/938pro
10:59:369713/5 – Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu pro rok 2022 na podporu chovatelů při ochraně ovcí a koz proti vlkům9/939pro
11:01:389813/6 – Dotace Ostravské univerzitě na pořádání algologické konference9/940pro
11:02:279913/7 – Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí"9/941pro
11:03:0210014/1 – Návrh na vydání Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje9/942pro

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.