Půjčka LIBERTY
Menu

Zdenka Němečková Crkvenjaš

8. zasedání zastupitelstva kraje – dne 16. 6. 2022
čas hlasování číslo a název materiálu usnesení hlas
9:03:3212/1 – Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje8/699pro
9:04:1922/2 – Volba ověřovatelů zápisu8/700pro
9:05:3032/3 – Volba členů návrhové komise8/701pro
9:08:0542/4 – Schválení programu zasedání zastupitelstva krajebez usnesenízdržela se
9:08:3152/4 – Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje8/702pro
9:20:1762/5 – Informace o činnosti rady kraje8/703pro
9:21:0073/1 – Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě8/704pro
9:31:4283/2 – Zpráva o stavu požární ochrany v kraji za rok 20218/705pro
9:32:2394/1 – Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu MSK Stavba MSK 20218/706pro
9:32:53104/2 – Informace o peticích adresovaných orgánům kraje a způsobu jejich vyřízení8/707pro
9:33:23114/3 – Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje8/708pro
9:33:53124/4 – Návrh Memoranda o spolupráci v energetice s Košickým krajem8/709pro
9:34:23134/5 – Opatření v souvislosti s řešením migrační vlny z Ukrajiny8/710pro
9:34:59144/6 – Návrh na prodloužení doby realizace projektu pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů obce Služovice, pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů obce Oldřišov a pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů obce Morávka8/711pro
9:35:38154/7 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje obcím na pořízení nového dopravního automobilu, cisternové automobilové stříkačky a na rekonstrukci nebo výstavbu požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů8/712pro
9:36:09164/8 – Poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu "Program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2022"8/713pro
9:36:54174/9 – Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje na zabezpečení úkolů JPO IV - HZS podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.8/714pro
9:37:27184/10 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2022 Horské službě ČR, o.p.s.8/715pro
9:38:15194/11 – Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2022 Oblastnímu spolku Českého červeného kříže8/716pro
9:38:46204/12 – Návrh na darování vybavení a techniky Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje8/717pro
9:39:17214/13 – Návrh na poskytnutí individuální dotace Statutárnímu městu Opava8/718pro
10:03:452210/10 – Návrh nákupu pozemků v zóně R2 (Velký Mošnov)bez usnesenízdržela se
10:04:13234/14 – Velký Mošnov - návrh na uzavření Memoranda o spolupráci8/719pro
10:20:142410/10 – Návrh nákupu pozemků v zóně R2 (Velký Mošnov)8/720pro
10:34:53255/1 – Informace o postupu ukončení těžby v Moravskoslezském kraji8/721pro
10:36:27265/2 – Návrh na založení subjektu Moravskoslezský Vodíkový Klastr, z. s.8/722pro
10:37:06276/1 – Individuální dotace v odvětví kultury8/723pro
10:37:43286/2 – Návrh na schválení dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v odvětví kultury8/7248/725pro
10:42:18296/3 – Žádost spolku Hudební talenty z.s. o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně8/726pro
10:43:01306/4 – Poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v Programu obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2022 a 20238/727pro
10:43:29316/5 – Návrh na poskytnutí individuální dotace na obnovu kulturních památek a památek místního významu8/728pro
10:53:27326/6 – Individuální dotace v odvětví kultury na realizaci projektu "Koncertní sál a rekonstrukce Domu kultury města Ostravy"8/729pro
10:54:01337/1 – Návrh aktualizace přílohy č. 1 ke zřizovací listině organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace8/730pro
10:54:36347/2 – Návrh na poskytnutí dotace právnické osobě Autoškola Club Česká republika s.r.o. na realizaci aktivit BESIP v Moravskoslezském kraji v roce 20228/731pro
10:55:23357/3 – Návrh na snížení základního kapitálu obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s. za účelem úhrady ztráty minulých let a návrh na zvýšení základního kapitálu této společnosti peněžitým vkladem8/7328/733pro
10:55:57367/4 – Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci na přípravě a realizaci záměru souboru dopravních staveb "Modernizace ulice Na Karolině"8/734pro
10:56:33377/5 – Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci při přípravě a realizaci stavby okružní křižovatky silnice II/648 Hlavní třída a silnice II/477 ul. Slezská ve Frýdku-Místku8/735pro
10:57:04387/6 – Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství8/736pro
10:57:37398/1 – Návrh na schválení závazku kraje na období 2023 - 2026 k zajištění financování celoživotního vzdělávání všeobecných sester8/737pro
10:58:10408/2 – Návrh na schválení závazku kraje na období 2023 - 2026 k zajištění kybernetické bezpečnosti nemocnic zřizovaných a založených Moravskoslezským krajem8/738pro
10:58:40418/3 – Žádost Ostravské univerzity o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje8/739nepřítomna
10:59:11428/4 – Žádosti organizací o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví8/740nepřítomna
10:59:50438/5 – Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví8/7418/742nepřítomna
11:00:26449/1 – Návrh na navýšení profinancování a kofinancování projektů a zrušení projektu z oblasti kultury8/743nepřítomna
11:10:30459/2 – Návrh na zahájení přípravy projektu Realizace bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti II8/744pro
11:10:59469/3 – Návrh na zahájení přípravy projektů v rámci Interreg Česko-Polsko 2021-20278/745pro
11:11:29479/4 – Návrh na zahájení přípravy projektu Ochrana zálohovaných dat krajské korporace proti škodlivému kódu8/746pro
11:11:59489/5 – Návrh na profinancování a kofinancování projektu Modernizace výuky informačních technologií III8/747pro
11:12:28499/6 – Návrh na změnu doby financování projektu "Obědy do škol V"8/748pro
11:13:00509/7 – Návrh na zahájení přípravy, profinancování a kofinancování a zahájení realizace u projektů z oblasti silniční infrastruktury8/749pro
11:13:34519/8 – Návrh na zahájení přípravy, profinancování a kofinancování projektu Obnova vozového parku sanitních vozidel ZZS MSK8/750pro
11:14:06529/9 – Návrh na zahájení přípravy projektu "Výstavba sportovního plaveckého bazénu při Sportovním gymnáziu Dany a Emila Zátopkových v Ostravě" v oblasti školství8/751pro
11:14:33539/10 – Zahájení přípravy projektu Transformace Zámku Dolní Životice8/752pro
11:15:04549/11 – Návrh na ukončení přípravy projektů týkajících se rekonstrukce silnic pro období IROP 2014 - 20208/753pro
11:15:33559/12 – Žádost o prominutí smluvní pokuty společnosti EKOBAU INVEST a.s.8/754pro
11:16:00569/13 – Změna kofinancování a profinancování projektů OPŽP8/755pro
11:16:30579/14 – Návrh na změny v rámci dotačních programů "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva a 4. výzva"8/756pro
11:30:48589/15 – Informace o Fondu pro spravedlivou transformaci a realizaci Programu RE:START v Moravskoslezském kraji8/757pro
11:31:16599/16 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu "Úprava lyžařských běžeckých tras"8/758pro
11:31:44609/17 – Návrh na neposkytnutí individuální dotace v odvětví regionálního rozvoje8/759pro
11:32:15619/18 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu "Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2022"8/760pro
11:32:45629/19 – Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám a na provedení úprav v rámci dotačních programů v odvětví regionálního rozvoje8/761pro
11:39:53639/20 – Návrh na poskytnutí individuální dotace Ostravské univerzitě na projekt "Kampus OU - Černá louka II."8/762pro
11:40:22649/21 – Návrh na poskytnutí individuální dotace obci Prostřední Bečva8/763pro
11:40:49659/22 – Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě v programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021"8/764pro
11:41:19669/23 – Návrh na poskytnutí peněžitého daru v krajském kole soutěže "Vesnice roku 2022"8/765pro
11:41:53679/24 – Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu s Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava, a.s.8/766pro
11:42:23689/25 – Návrh na poskytnutí individuálních dotací na obnovu komunikací po kůrovcové těžbě8/767pro
11:42:53699/26 – Návrh na poskytnutí mimořádného členského příspěvku spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s.8/768pro
11:43:26709/27 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu "Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí" pro období 2022 - 20238/769pro
11:43:55719/28 – Úprava smluvních podmínek v rámci dotačních programů v oblasti cestovního ruchu8/770pro
11:44:27729/29 – Zahájení přípravy, profinancování a kofinancování projektů v sociální oblasti v rámci OPZ+8/771pro
11:44:56739/30 – Návrh na poskytnutí dotací kontinuálního dotačního programu "Podpora rozvoje cykloturistiky"8/772pro
11:45:29749/31 – Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace a dohody o narovnání v rámci dotačního programu "Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2021"8/773pro
11:45:59759/32 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu "Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2022"8/774pro
11:46:28769/33 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního "Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2022"8/775pro
11:46:57779/34 – Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v rámci "Programů na podporu přípravy projektové dokumentace"8/776pro
11:47:27789/35 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci "Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2022"8/777pro
11:47:55799/36 – Návrh na darování majetku pořízeného v rámci projektu "CHEMON"8/778pro
11:48:278010/1 – Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví zdravotnictví8/779pro
11:49:038110/2 – Návrh na změny v právu hospodaření, návrhy dodatků zřizovacích listin8/7808/782pro
11:49:528210/3 – Informace o aktualizaci kreditní analýzy Moravskoslezského kraje vydané společností Moody´s8/783pro
11:50:338310/4 – Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 30. 4. 20228/784pro
11:51:508410/5 – Účetní závěrka Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 20218/785pro
11:52:288510/6 – Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2021 a návrh na přidělení finančních prostředků do peněžního fondu kraje8/786pro
11:52:558610/7 – Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví sociálních věcí8/787pro
11:53:238710/8 – Návrhy na uzavření dodatků k darovacím smlouvám s VÍTKOVICKOU STŘEDNÍ PRŮMYSLOVOU ŠKOLOU8/788pro
11:53:528810/9 – Nakládání s nesvěřeným nemovitým majetkem8/789pro
11:54:258910/11 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy8/790pro
11:54:549010/12 – Návrhy převodů nemovitého majetku s městem Hlučín8/791pro
11:55:219110/13 – Nakládání s nemovitým majetkem na letišti8/792pro
11:55:589210/14 – Návrh na změnu výkupních cen u staveb "Silnice II/478 Ostrava, ulice Nová Krmelínská" a "Silnice II/478 prodloužená Mostní II. etapa"8/793pro
11:56:309310/15 – Změna financování vybraných akcí reprodukce majetku kraje na rok 2022 a v dalších letech8/794pro
11:57:089410/16 – Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví školství8/7958/797pro
12:12:199511/1 – Žádost příjemce dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále v oblasti sociální8/798pro
12:13:099611/2 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci Programu na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 20228/799pro
12:13:359711/3 – Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v odvětví sociálních věcí8/800pro
12:14:139811/4 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb8/801pro
12:14:439911/5 – Zpráva o hospodaření Fondu sociálních služeb za rok 20218/802pro
12:15:2110011/6 – Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací působících v oblasti sociální8/8038/806pro
12:15:4910111/7 – Aktualizace Krajské sítě sociálních služeb - dodatek č. 78/807pro
12:16:1710211/8 – Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v oblasti sociálních věcí8/808pro
12:16:4710311/9 – Členství v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb8/809pro
12:17:1610411/10 – Poskytnutí individuální návratné finanční výpomoci8/810pro
12:20:0910511/11 – Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací pro centra duševního zdraví a multidisciplinární tým v Moravskoslezském kraji v roce 20228/811pro
12:20:4410612/1 – Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2020/20218/812pro
12:21:1510712/2 – Návrh na poskytnutí dotací v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2022/20238/813pro
12:21:4510812/3 – Žádosti o poskytnutí finanční podpory v oblasti soutěží a uzavření dodatku ke smlouvě8/814pro
12:22:1410912/4 – Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu, žádosti o dodatek8/815pro
12:22:4611012/5 – Informace o výši prostředků ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení v roce 20228/816pro
12:23:1711112/6 – Závazek kraje na zajištění licencí Microsoft v odvětví školství do roku 20258/817pro
12:23:4511212/7 – Návratné finanční výpomoci v odvětví školství8/818pro
12:24:1811312/8 – Poskytnutí dotace na projekt Online veletrh středních škol Moravskoslezského kraje 2022/20238/819pro
12:25:0611412/9 – Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu, významné akce kraje v oblasti volného času a nevyhovění žádosti8/820pro
12:25:3711512/10 – Návrh založení subjektu Moravskoslezská Technologická Akademie, z. s.8/821pro
12:26:0911612/11 – Plán rozvoje sportu v MSK 2019-2025 - schválení přehledu investičních akcí8/822pro
12:26:4611712/12 – Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství8/8238/828pro
12:27:2211813/1 – Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce - 2. výzva"8/829pro
12:27:5511913/2 – Financování dotačního programu "Podpora chovatelů ovcí nebo koz v oblastech Moravskoslezského kraje s výskytem vlka obecného" pro rok 20228/830pro
12:28:2712013/3 – Dotace Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava na identifikaci vlivu zóny Hrabová na pachovou zátěž8/831pro
12:28:5912113/4 – Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Podpora odpadového hospodářství" pro rok 20228/832pro
12:29:3312214/1 – Návrh na pořízení Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje8/833pro
12:31:4712314/2 – Návrh na vydání Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje8/834pro
12:32:1712415/1 – Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje8/835pro
12:32:5012515/2 – Informace o kontrolách provedených Výborem kontrolním Zastupitelstva Moravskoslezského kraje8/836pro

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.