Menu

Miroslav Hajdušík

12. zasedání zastupitelstva kraje – dne 8. 6. 2023
čas hlasování číslo a název materiálu usnesení hlas
9:11:4112/1 – Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje12/1187pro
9:12:3522/2 – Volba ověřovatelů zápisu12/1188pro
9:13:3432/3 – Volba členů návrhové komise12/1189pro
9:18:3742/4 – Schválení programu zasedání zastupitelstva krajebez usnesenípro
9:19:0852/4 – Schválení programu zasedání zastupitelstva krajebez usnesenípro
9:20:0062/4 – Schválení programu zasedání zastupitelstva krajebez usnesenípro
9:20:3072/4 – Schválení programu zasedání zastupitelstva krajebez usnesenízdržel se
9:21:1382/4 – Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje12/1190pro
9:23:099bod bez materiálu12/1191zdržel se
9:27:4610bod bez materiálu12/1192zdržel se
9:32:1411bod bez materiálu12/1193zdržel se
9:34:25122/5 – Informace o činnosti rady kraje12/1194pro
9:35:32133/1 – Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě12/1195nepřítomen
9:49:52143/2 – Zpráva o stavu požární ochrany v kraji za rok 202212/1196pro
9:50:36154/1 – Navýšení členského příspěvku Asociaci krajů České republiky12/1197pro
9:51:09164/2 – Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje12/1198pro
9:51:51174/3 – Informace o peticích adresovaných orgánům kraje a způsobu jejich vyřízení12/1199pro
9:52:28184/4 – Poskytnutí dotace obci Sedlnice12/1200pro
9:53:03194/5 – Prodloužení termínu realizace projektu obci Milíkov12/1201pro
9:53:37204/6 – Prodloužení termínu realizace obci Stará Ves12/1202pro
9:54:10214/7 – Prodloužení termínu realizace obci Libhošť12/1203pro
9:54:45224/8 – Prodloužení termínu realizace obci Velké Albrechtice12/1204pro
9:55:18234/9 – Poskytnutí dotací k dofinancování JSDH obcí12/1205pro
9:55:49244/10 – Poskytnutí dotace Horské službě ČR12/1206pro
9:56:27254/11 – Poskytnutí dotací Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Krajskému sdružení hasičů Moravskoslezského kraje12/1207pro
9:57:02264/12 – Darování vybavení a techniky HZS12/1208pro
9:57:38274/13 – Poskytnutí dotací České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje12/1209pro
9:58:12284/14 – Dar pro realizaci rehabilitačního centra Zakarpatské Ukrajiny12/1210pro
9:58:51294/15 – Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu "Program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2023"12/1211pro
9:59:24304/16 – Prodloužení termínu realizace městu Hradec nad Moravicí12/1212pro
10:00:08315/1 – Poskytnutí individuální dotace Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava12/1213pro
10:04:03325/2 – Informace o postupu ukončení těžby v Moravskoslezském kraji12/1214pro
10:04:43336/1 – Návrh na schválení dodatku ke zřizovací listině příspěvkové organizace v odvětví kultury.12/1215pro
10:05:21346/2 – Změna u profinancování a kofinancování projektů z důvodu nepřijetí k financování v rámci dotačního řízení.12/1216pro
10:05:59356/3 – Poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v Programu obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2023 a 202412/1217pro
10:06:37366/4 – Návrh na poskytnutí individuální dotace na obnovu kulturních památek a památek místního významu12/1218pro
10:07:14376/5 – Individuální dotace v odvětví kultury12/1219pro
10:07:53387/1 – Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace obci Horní Město12/1220pro
10:08:30397/2 – Návrh aktualizace přílohy č. 1 ke zřizovací listině organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace12/1221pro
10:09:05407/3 – Zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní dopravou12/1222pro
10:09:40417/4 – Návrh na uzavření Dodatku č. 2 Dohody o zapojení a podmínkách integrace vlaků dopravce RegioJet a.s.12/1223pro
10:10:16427/5 – Aktualizace Plánu dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje na období 2022-202612/1224pro
10:10:53437/6 – Smlouva o spolupráci a poskytnutí odměny za realizaci stavby "Připojení na silnici I/58 v Mošnově"12/1225zdržel se
10:11:28447/7 – Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd12/1226pro
10:12:03457/8 – Návrh na zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. nepeněžitým vkladem12/1227pro
10:12:37467/9 – Závazky kraje k zajištění financování akcí reprodukce majetku - budov Správy silnic Moravskoslezského kraje, p.o.12/1228pro
10:13:18478/1 – Pověření společnosti AquaKlim, s.r.o., poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu12/1229pro
10:14:01488/2 – Žádost Bílovecké nemocnice, a.s., o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt "Pořízení kamery k diagnostice diabetické retinopatie" a návrh smlouvy o poskytnutí dotace12/1230pro
10:14:38498/3 – Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Dotačního programu na podporu primární péče na rok 2023"12/1231pro
10:15:12508/4 – Dodatek ke zřizovací listině organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace12/1232pro
10:15:47519/1 – Návrh na navýšení profinancování a kofinancování projektu Objevování česko-polského příhraničí12/1233pro
10:16:22529/2 – Zahájení přípravy profinancování a kofinancování projektu Bezplatná strava ve školách12/1234pro
10:16:58539/3 – Návrh na změnu názvu projektu "MOTUS" předkládaného do programu Interreg Central Europe12/1235pro
10:17:32549/4 – Návrh na zahájení přípravy projektu Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje II12/1236pro
10:19:23559/5 – Změna výše výdajů hrazených z vlastních zdrojů v souvislosti s projektem Černá kostka-Centrum digitalizace, vědy a inovací12/1237pro
10:20:21569/6 – Návrh na zahájení přípravy, profinancování a kofinancování a zahájení realizace u projektů z oblasti silniční infrastruktury12/1238pro
10:20:51579/7 – Změny v projektech v oblasti sociálních věcí12/1239pro
10:24:09589/8 – TPA - Inovační centrum pro transformaci vzdělávání12/1240pro
10:24:44599/9 – Návrh na schválení předložení 2 silničních projektů včetně změny obsahu a názvu v rámci programu Interreg Česko-Polsko12/1241pro
10:25:15609/10 – Návrh na zahájení přípravy projektu a změna profinancování a kofinancování projektů v oblasti školství12/1242pro
10:25:57619/11 – Návrh na poskytnutí dotací a prominutí odvodu a penále v rámci dotačních programů v odvětví cestovního ruchu a na vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu kraje na rok 202412/1243pro
10:26:28629/12 – Informace o stavu projektu Zámek Nová Horka - centrum tradic a zážitků12/1244pro
10:27:09639/13 – Návrh na zahájení přípravy, kofinancování a profinancování nového projektu z oblasti kultury12/1245pro
10:58:16649/14 – Informace o Fondu pro spravedlivou transformaci a realizaci Programu RE:START v Moravskoslezském kraji12/1246nepřítomen
10:58:55659/15 – Návrh na schválení Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Moravskoslezském kraji Cyklovize2030+12/1247pro
11:01:07669/16 – Návrh na nominaci člena dozorčí rady za Moravskoslezský kraj do společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava,a.s.12/1248pro
11:23:0367bod bez materiálubez usnesenípro
11:26:16689/17 – Návrh na přípravu a předložení projektu technické pomoci Moravskoslezského kraje v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace12/1249pro
11:26:50699/18 – Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace se společností Technoprojekt, a.s.12/1250pro
11:27:18709/19 – Úprava podmínek dotací v cestovním ruchu12/1251pro
11:27:50719/20 – Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci Evropskému seskupení pro územní spolupráci TRITIA12/1252pro
11:28:24729/21 – Návrh na uzavření dohody o narovnání k individuálnímu úvěru se společností Osoblažská úzkorozchodná dráha o.p.s.12/1253pro
11:28:59739/22 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního "Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2023"12/1254pro
11:29:34749/23 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 202312/1255pro
11:30:03759/24 – Návrh na poskytnutí dotace obci Trojanovice12/1256pro
11:30:36769/25 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu "Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji 2023"12/1257pro
11:31:06779/26 – Návrh na uzavření dodatku a dohody o narovnání ke smlouvám v odvětví regionálního rozvoje12/1258pro
11:31:40789/27 – Návrh na poskytnutí peněžitého daru v krajském kole soutěže Vesnice roku 202312/1259pro
11:32:14799/28 – Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v rámci dotačních programů vyhlášených v odvětví regionálního rozvoje12/1260pro
11:32:48809/29 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 202312/1261pro
11:33:21819/30 – Návrh na poskytnutí individuálních dotací v odvětví regionálního rozvoje12/1262pro
11:33:51829/31 – Návrh na poskytnutí dotací a změny v rámci dotačních programů Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji12/1263pro
11:34:308310/1 – Návrhy převodů nesvěřeného nemovitého majetku12/1264pro
11:35:078410/2 – Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví dopravy12/1265pro
11:35:398510/3 – Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví sociálních věcí12/1266pro
11:36:068610/4 – Nabytí pozemků pro POHO Park Gabriela12/1267pro
11:36:438710/5 – Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 30. 4. 202312/1268pro
11:37:188810/6 – Návrhy koupě spoluvlastnických podílů na pozemcích v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava12/1269pro
11:37:548910/7 – Informace o aktualizaci kreditní analýzy Moravskoslezského kraje vydané společností Moody´s12/1270pro
11:38:399010/8 – Návrh změny hospodaření a návrhy dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v odvětví kultury a v odvětví sociálních věcí12/127112/1273pro
11:39:129110/9 – Návrh převodů nemovitých věcí na letišti12/1274zdržel se
11:39:449210/10 – Návrhy darů majetku nabytého směnnou smlouvou od České republiky12/1275pro
11:40:159310/11 – Nakládání s nemovitým majetkem - areál Dr. Malého Ostrava12/1276pro
11:40:499410/12 – Změna financování vybraných akcí reprodukce majetku kraje na rok 2023 a v dalších letech12/1277pro
11:41:199510/13 – Nákup pozemků v k. ú. Bílá12/1278pro
11:41:489610/14 – Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví školství12/1279pro
11:42:219710/15 – Návrh směny nemovitých věcí v k. ú. Vítkovice12/1280pro
11:42:559810/16 – Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2022 a návrh na přidělení finančních prostředků do peněžního fondu kraje12/1281pro
11:43:259910/17 – Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví kultury12/1282pro
12:04:3610010/18 – Výkupy pozemků pro logistický HUB AČR12/1283zdržel se
12:20:4710110/19 – Nakládání s majetkem v odvětví zdravotnictví12/1284pro
12:21:2110210/20 – Návrhy převodů nemovitého majetku mezi krajem a statutárním městem Třinec12/1285pro
12:22:3210310/21 – Účetní závěrka Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 202212/1286pro
12:23:1210411/1 – Transformační plán organizace Zámek Dolní Životice, p. o.12/1287pro
12:24:0210511/2 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb12/1288pro
12:24:3210611/3 – Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace v oblasti sociálních věcí12/1289pro
12:29:1410711/4 – Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v odvětví sociálních věcí12/1290pro
12:30:3010811/4 – Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v odvětví sociálních věcí12/1290pro
12:31:4210911/4 – Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v odvětví sociálních věcí12/1290pro
12:32:3311011/5 – Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací působících v oblasti sociální12/129112/1294pro
12:33:0811111/6 – Podmínky dotačního "Programu na podporu poskytování sociálních služeb" financovaného z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu12/1295nepřítomen
12:33:3611211/7 – Zpráva o hospodaření Fondu sociálních služeb12/1296nepřítomen
12:34:0711311/8 – Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu na podporu sociálního podnikání12/1297nepřítomen
12:34:4511411/9 – Aktualizace Krajské sítě - Dodatek č. 1112/1298nepřítomen
12:39:1111512/1 – Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2021/202212/1299nepřítomen
12:39:4111612/2 – Žádosti o poskytnutí finanční podpory v oblasti soutěží12/1300nepřítomen
12:40:1211712/3 – Návrh na poskytnutí dotací v oblasti prevence rizikového chování12/1301nepřítomen
12:40:4011812/4 – Individuální dotace v oblasti sportu a volného času12/1302nepřítomen
12:41:1511912/5 – Informace o výši prostředků ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení v roce 202312/1303nepřítomen
12:41:5512012/6 – Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje v oblasti školství12/130412/1312nepřítomen
12:42:2812112/7 – Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu v oblasti sportovních akcí v roce 202312/1313nepřítomen
12:42:5612212/8 – Poskytnutí návratné finanční výpomoci12/1314nepřítomen
12:43:4612313/1 – Úhrada nákladů městu Frýdlant nad Ostravicí vynaložených na odstranění následků závadného stavu podle vodního zákona12/1315nepřítomen
12:44:1512413/2 – Dotace obci Šilheřovice na protipovodňové opatření12/1316nepřítomen
12:44:4612513/3 – Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace městysi Litultovice12/1317nepřítomen
12:45:1512613/4 – Dotace Zoologické zahradě Ostrava12/1318nepřítomen
12:45:5212714/1 – Návrh na vydání Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje12/1319nepřítomen
12:46:3012815/1 – Informace o kontrolách provedených Výborem kontrolním Zastupitelstva Moravskoslezského kraje12/1320nepřítomen
12:47:3712915/2 – Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje12/1321nepřítomen

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.