Menu

Miroslav Hajdušík

13. zasedání zastupitelstva kraje – dne 7. 9. 2023
čas hlasování číslo a název materiálu usnesení hlas
9:04:5112/1 – Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje13/1322pro
9:06:1022/2 – Volba ověřovatelů zápisu13/1323pro
9:07:4132/3 – Volba členů návrhové komise13/1324pro
9:40:5242/4 – Schválení programu zasedání zastupitelstva krajebez usnesenínehlasoval
10:20:265bod bez materiálubez usnesenínehlasoval
10:21:376bod bez materiálubez usnesenípro
10:22:177bod bez materiálubez usnesenípro
10:22:558bod bez materiálubez usnesenínehlasoval
10:23:3592/4 – Schválení programu zasedání zastupitelstva krajebez usnesenípro
10:24:14102/4 – Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje13/1325zdržel se
10:27:06112/5 – Informace o činnosti rady kraje13/1326pro
10:27:40122/6 – Svěření úseku cestovního ruchu a úseku zemědělství13/1327pro
10:28:54133/1 – Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě13/1328pro
10:29:33144/1 – Návrh změny Jednacího řádu ZK13/1329pro
10:30:04154/2 – Informace o peticích adresovaných orgánům kraje a způsobu jejich vyřízení13/1330pro
10:30:34164/3 – Dotace na provoz oblastních spolků ČČK Ostrava a Opava13/1331pro
10:31:05174/4 – Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně13/1332pro
10:31:36184/5 – Prodloužení termínu realizace projektu městu Bílovec13/1333pro
10:32:04194/6 – Prodloužení termínu realizace projektu obci Milíkov13/1334nehlasoval
10:32:37204/7 – Darování vybavení a techniky HZS MSK13/1335pro
10:33:05214/8 – Dotace pro jednotky SDH obcí13/1336pro
10:33:38224/9 – Návrh na nahrazení přílohy materiálu u dotačního programu13/1337pro
10:34:06234/10 – Návrh na poskytnutí dotace Sdružení obcí Jablunkovska13/1338pro
10:34:37244/11 – Návrh na poskytnutí neinvestiční finanční dotace Ústřední hasičské škole Jánské Koupele13/1339pro
10:37:25255/1 – Informace o postupu ukončení těžby v Moravskoslezském kraji13/1340pro
10:37:59265/2 – Dodatek ke zřizovací listině organizace Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace13/1341pro
10:39:54275/3 – Založení subjektu POHOPARK, z. s.13/1342pro
10:40:37286/1 – Změna v profinancování projektu "Digitalizace kulturního dědictví Moravskoslezského kraje - Galerie výtvarného umění v Ostravě"13/1343pro
10:41:45296/2 – Individuální dotace v odvětví kulturybez usnesenípro
10:42:19306/2 – Individuální dotace v odvětví kultury13/1344pro
10:42:51316/3 – Návrh na zřízení organizace "Černá kostka, příspěvková organizace"13/1345pro
10:45:21326/4 – Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci při transformaci muzejnictví v Kopřivnici13/1346pro
10:45:57337/1 – Zajištění mezikrajské železniční osobní dopravy na území Olomouckého kraje13/1347pro
10:46:30347/2 – Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd13/1348pro
10:53:10357/3 – Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou v budoucím období13/1349pro
10:56:10367/4 – Návrh na schválení finančního závazku pro připravované výběrové řízení na autobusové dopravce v oblasti Moravskoslezského kraje - Jablunkovsko a Třinecko13/1350pro
10:56:46377/5 – Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace společnosti VIA PRO MOTION s.r.o. na zajištění veletrhu RAIL BUSINESS DAYS 202413/1351pro
10:57:18387/6 – Zajištění mezikrajské železniční osobní dopravy na území Zlínského kraje13/1352pro
10:57:53398/1 – Žádost Ostravské univerzity o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje13/1353pro
10:58:37408/2 – Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví13/135413/1355pro
10:59:13418/3 – Pověření společnosti Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s. poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu13/1356pro
10:59:59429/1 – Návrh na schválení účasti, zahájení přípravy a profinancování a kofinancování aktivit projektu zaměřeného na podporu zavádění zeleného vodíku13/1357pro
11:34:43439/2 – Návrh na zahájení přípravy souhrnného projektu "Energetické úspory ve školách zřizovaných Moravskoslezským krajem - VI. etapa"13/1358pro
11:37:16449/3 – Návrh na ukončení přípravy projektu "Vzdělávací centrum POHO ENVI - Areál zámku Doubrava13/1359pro
11:37:46459/4 – Informace o přípravě a realizaci projektů z oblasti eGovernmentu13/1360pro
11:38:19469/5 – Návrh na ukončení přípravy projektů z oblasti školství, kultury, dopravy a životního prostředí13/1361pro
11:38:53479/6 – Změny v projektech v oblasti sociálních věcí13/1362pro
11:39:29489/7 – Návrh na zahájení přípravy, schválení profinancování a kofinancování a zahájení realizace projektu "Zřízení nového gastrocentra"13/1363pro
11:40:03499/8 – Návrh na navýšení profinancování a kofinancování projektu "Těšínské divadelní a kulturní centrum"13/1364pro
11:40:31509/9 – Změna kofinancování a profinancování projektů OPŽP13/1365pro
11:41:05519/10 – Návrh na schválení realizace, profinancování, kofinancování a udržitelnosti k projektu "Městečko bezpečí"13/1366pro
11:41:36529/11 – Návrh na profinancování a kofinancování projektu Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje II13/1367pro
11:42:07539/12 – Návrh zahájit přípravu projektu "Podpora komunitních služeb chráněného bydlení v MSK"13/1368pro
11:42:37549/13 – Změna financování projektu Výstavba výjezdového stanoviště Nový Jičín13/1369pro
11:43:07559/14 – Návrh na zahájení přípravy a profinancování a kofinancování projektu LIFE ModelForest13/1370pro
11:43:40569/15 – Profinancovaní, kofinancování, předfinancování a zahájení předčasné realizace IDZ MSK.13/1371pro
11:44:22579/16 – Návrh na schválení profinancování a kofinancování a udržitelnosti projektů v oblasti školství v rámci programu IROP13/1372pro
11:44:57589/17 – Žádost spolku Ski Vítkovice Bílá z.s. o individuální úvěr13/1373pro
11:45:25599/18 – Finanční nástroj JESSICA13/1374pro
11:57:31609/19 – Informace o Fondu pro spravedlivou transformaci a realizaci Programu RE:START v Moravskoslezském kraji13/1375pro
11:58:01619/20 – Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace13/1376pro
11:58:32629/21 – Návrh na předložení žádosti o akreditaci Moravskoslezského kraje v programu Erasmus+13/1377pro
11:59:04639/22 – Zahájení přípravy a rozhodnutí o profinancování projektu z programu OBCHŮDEK 2021+ ve výzvě č. 313/1378pro
11:59:43649/23 – Návrh na uzavření Veřejnoprávní smlouvy o plnění úkolů při naplňování činnosti regionálního kontaktního bodu Programu Interreg Česko - Polsko 2021-202713/1379pro
12:00:17659/24 – Uzavření dohod o narovnání k partnerským smlouvám mezinárodního projektu z programu ERASMUS+13/1380pro
12:18:25669/25 – Návrh na poskytnutí individuální dotace Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava13/1381pro
12:18:55679/26 – Návrh na neposkytnutí individuální dotace obci Milíkov13/1382pro
12:19:28689/27 – Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci Moravskoslezskému paktu zaměstnanosti, z.s.13/1383pro
12:19:56699/28 – Zahájení přípravy projektů cyrilometodějské stezky13/1384pro
12:20:26709/29 – Návrh na poskytnutí dotací a změnu v rámci dotačních programů Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji13/1385pro
12:21:02719/30 – Návrh na přípravu projektu "Podpora činnosti sekretariátu a zajištění chodu Regionální stálé konference MSK 5" v rámci Operačního programu Technická pomoc 2021-202713/1386pro
12:21:32729/31 – Návrh na poskytnutí dotací a změny v dotačním programu Podpora cykloturistiky13/1387pro
12:22:10739/32 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí pro období 2023-202413/1388pro
12:22:43749/33 – Návrh na poskytnutí individuálních dotací a úprava podmínek smlouvy v rámci dotačního programu v odvětví cestovního ruchu13/1389pro
12:23:16759/34 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 202313/1390pro
12:23:47769/35 – Návrh na zmírnění podmínek smlouvy o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji13/1391pro
12:24:24779/36 – Návrh na uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu s Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava, a.s.13/1392pro
12:24:52789/37 – Návrh na zapojení Moravskoslezského kraje do Iniciativy Vanguard13/1393pro
12:25:337910/1 – Záměr přijetí úvěrových prostředků na předfinancování a spolufinancování projektů z evropských zdrojů13/1394pro
12:26:038010/2 – Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví sociálních věcí13/1395pro
12:26:338110/3 – Návrh darů mezi krajem a Statutárním městem Frýdek-Místek13/1396pro
12:27:478210/4 – Nabytí pozemků v areálu bývalého dolu Barbora13/1397pro
12:28:158310/5 – Nakládání s nesvěřeným majetkem13/1398pro
12:28:538410/6 – Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 7. 2023 a převod prostředků mezi peněžními fondy kraje13/1399pro
12:29:238510/7 – Návrh darovat sanitní vozidla13/1400pro
12:29:528610/8 – Převody majetku na letišti13/1401pro
12:52:328710/9 – Výkupy pozemků pro logistický HUB AČRbez usnesenípro
12:53:048810/9 – Výkupy pozemků pro logistický HUB AČR13/1402zdržel se
12:53:468910/10 – Návrh na změny v právu hospodaření, návrhy dodatků zřizovacích listin13/140313/1405pro
12:54:119010/11 – Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví dopravy13/1406nehlasoval
12:54:439110/12 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství13/1407pro
12:56:229210/13 – Návrh na úpravu Zásad převodu a nabytí nemovitých věcíbez usnesenípro
12:57:069310/13 – Návrh na úpravu Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí13/1408zdržel se
12:57:419410/14 – Financování akcí reprodukce majetku kraje v roce 2023, 2024 a dalších letech13/1409nehlasoval
12:58:189511/1 – Žádosti o revokaci usnesení13/1410nehlasoval
12:59:099611/2 – Návrh na poskytnutí a navýšení účelových dotací v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 202313/1411pro
12:59:539711/3 – Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací působících v oblasti sociální13/141213/1413pro
13:00:299811/4 – Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v odvětví sociálních věcí13/1414pro
13:00:599911/5 – Poskytnutí finančních prostředků v rámci Programu na podporu financování běžných výdajů13/1415pro
13:01:3910011/6 – Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a dalších aktivit v Moravskoslezském kraji na léta 2024-2026 a Krajská síť k 1. 1. 202413/1416pro
13:15:5110112/1 – Individuální dotace v oblasti sportu a vzdělávání13/1417pro
13:16:2210212/2 – Návratná finanční výpomoc v odvětví školství13/1418pro
13:16:5110312/3 – Návrh na uzavření Memoranda MS florbal 202513/1419pro
13:17:2810412/4 – Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje v oblasti školství13/142013/1436pro
13:22:4710512/5 – Smlouva o spolupráci v projektu Kraje pro bezpečný internet13/1437pro
13:23:2310612/6 – Návrh na poskytnutí dotací v oblasti dotačního programu Bezplatné stravování ve školách pro 1. pololetí školního roku 2023/202413/1438pro
13:24:1710713/1 – Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí"13/1439pro
13:24:4710813/2 – Dohoda o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace Statutárnímu městu Opava13/1440pro
13:25:1810913/3 – Dotace subjektu Eufour PR na podporu třídění komunálního odpadu v kraji13/1441pro
13:25:5211013/4 – Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Podpora odpadového hospodářství" pro rok 202313/1442pro
13:26:2211113/5 – Změna Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje13/1443pro
13:26:5011213/6 – Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Lichnov13/1444pro
13:27:2411314/1 – Rozdělení Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje13/1445pro
13:27:5911414/2 – Schválení Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a pořízení Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje13/1446pro
13:28:3111515/1 – Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje13/1447pro
13:29:0811616/1 – Návrh personálních změn v orgánech některých obchodních společností a dalších právnických osob s účastí kraje13/1448pro
13:56:5511716/2 – Podněty pana Petra Bílého ke konání krajských referendbez usnesenínehlasoval
13:57:4511816/2 – Podněty pana Petra Bílého ke konání krajských referendbez usnesenípro
13:58:1611916/2 – Podněty pana Petra Bílého ke konání krajských referendbez usnesenípro
14:03:18120bod bez materiálubez usnesenípro

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.