Menu

Miroslav Hajdušík

15. zasedání zastupitelstva kraje – dne 7. 3. 2024
čas hlasování číslo a název materiálu usnesení hlas
9:02:5212/1 – Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje15/1583pro
9:03:5922/2 – Volba ověřovatelů zápisu15/1584pro
9:05:2032/3 – Volba členů návrhové komise15/1585pro
9:09:1742/4 – Schválení programu zasedání zastupitelstva krajebez usnesenípro
9:12:3952/4 – Schválení programu zasedání zastupitelstva krajebez usnesenínehlasoval
9:21:0862/4 – Schválení programu zasedání zastupitelstva krajebez usnesenínehlasoval
9:36:2472/4 – Schválení programu zasedání zastupitelstva krajebez usnesenínehlasoval
9:42:0882/4 – Schválení programu zasedání zastupitelstva krajebez usnesenízdržel se
9:48:1992/4 – Schválení programu zasedání zastupitelstva krajebez usnesenínehlasoval
9:54:27102/4 – Schválení programu zasedání zastupitelstva krajebez usnesenípro
9:59:32112/4 – Schválení programu zasedání zastupitelstva krajebez usnesenínehlasoval
10:00:08122/4 – Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje15/1586pro
10:01:55132/5 – Informace o činnosti rady kraje15/1587pro
10:03:08143/1 – Návrh na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě15/1588pro
10:04:35154/1 – Informace o vyřízení dotazu, připomínek a podnětu vznesených členy zastupitelstva kraje na 14. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 7. 12. 202315/1589pro
10:05:08164/2 – Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje15/1590pro
10:05:38174/3 – Dohoda o narovnání s městem Brušperk15/1591pro
10:06:12184/4 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora kempování v Moravskoslezském kraji 202415/1592pro
10:06:38194/5 – Návrh na poskytnutí individuálních dotací v oblasti bezpečnosti15/1593pro
10:07:08204/6 – Návrh na poskytnutí a úpravu podmínek dotací v oblasti cestovního ruchu15/1594pro
10:07:39214/7 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2024.15/1595pro
10:08:10224/8 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu "Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2024"15/1596pro
10:08:41234/9 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora infrastruktury a propagace cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji 202415/1597pro
10:09:12244/10 – Návrh na poskytnutí dotací a úprava podmínek dotačních smluv v dotačním programu Podpora cykloturistiky15/1598pro
10:17:05255/1 – Informace o postupu ukončení těžby v Moravskoslezském kraji15/1599pro
10:17:37265/2 – Partnerství pro vodíková údolí a žádosti Moravskoslezského Vodíkového Klastru, z. s.15/1600pro
10:18:45276/1 – Individuální dotace v odvětví kultury a památkové péče a porušení rozpočtové kázně15/1601nehlasoval
10:19:13286/2 – Kulturní akce krajského a nadregionálního významu pro rok 202415/1602nehlasoval
10:19:41296/3 – Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru v roce 202415/1603pro
10:20:23306/4 – Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 202415/1604pro
10:20:54316/5 – Návrh dodatku ke zřizovací listině příspěvkové organizace v odvětví kultury15/1605pro
10:21:30326/6 – Poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu "Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2024"15/1606pro
10:22:06336/7 – Poskytnutí dotací v rámci Programu podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 202415/1607pro
10:23:23347/1 – Převzetí ručitelského závazku z důvodu financování souvislých oprav silnic II. a III. tříd včetně mostů z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury15/1608pro
10:23:56357/2 – Zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní dopravou v oblasti Osoblaha15/1609pro
10:24:26367/3 – Smlouva o úhradě protarifovací ztráty v zóně č. 5015/1610pro
10:24:53377/4 – Informace KODIS o činnosti za rok 202315/1611pro
10:25:28387/5 – Zajištění dopravní obslužnosti v Moravskoslezském kraji veřejnou osobní dopravou linkami městské hromadné dopravy - Horní Bludovice a Šenov15/1612pro
10:26:02397/6 – Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd15/1613pro
10:26:35407/7 – Návrh na směnu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd v k.ú. Košatka nad Odrou15/1614pro
10:27:16417/8 – Memorandum o spolupráci na přípravě a realizaci rekonstrukce křižovatky silnice III/48411 a ulice Horní ve Sviadnově15/1615pro
10:27:43427/9 – Individuální dotace v odvětví dopravy15/1616pro
10:28:54438/1 – Dodatek ke zřizovací listině organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace15/1617pro
10:29:37448/2 – Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Dotačního programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2024"15/1618pro
10:30:16458/3 – Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2024"15/1619pro
10:30:49468/4 – Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Dotačního programu na podporu péče o duševní zdraví na rok 2024"15/1620pro
10:31:23478/5 – Pověření zdravotnických zařízení poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu15/1621pro
10:31:59488/6 – Návrh na neposkytnutí individuální dotace společnosti Opavští zdravotníci, kurzy a školení s.r.o.15/1622pro
10:50:31499/1 – Zahájení přípravy, profinancování a kofinancování projektu "Filmové vouchery v Moravskoslezském kraji"15/1623pro
10:58:50509/1 – Zahájení přípravy, profinancování a kofinancování projektu "Filmové vouchery v Moravskoslezském kraji"15/1623nehlasoval
10:59:26519/2 – Změna financování projektu "Městečko bezpečí"15/1624nehlasoval
11:00:03529/3 – Návrh na schválení profinancování a kofinancování a zajištění udržitelnosti projektů z oblasti školství15/1625pro
11:00:39539/4 – Návrh na navýšení profinancování a kofinancování projektu "Těšínské divadelní a kulturní centrum"15/1626pro
11:13:3654bod bez materiálubez usnesenínehlasoval
11:33:4955bod bez materiálubez usnesenípro
11:49:45569/5 – Zahájení přípravy, profinancování a kofinancování projektu zaměřeného na ochranu ovzduší15/1627pro
11:50:20579/6 – Návrh na přijetí usnesení z oblasti kybernetické bezpečnosti a elektronizace veřejné správy15/1628pro
11:50:45589/7 – Informace o stavu projektu v rámci programu ERASMUS+15/1629pro
11:51:14599/8 – Projekty v oblasti sociálních věcí financované z Národního plánu obnovy15/1630pro
11:51:46609/9 – Návrh na schválení profinancování a kofinancování projektu rekultivace sportovního areálu15/1631pro
11:52:15619/10 – Navýšení financování, zahájení přípravy a předložení žádostí o podporu projektů fotovoltaik15/1632pro
11:52:49629/11 – Návrh na zahájení předčasné realizace projektu zaměřeného na podporu zavádění zeleného vodíku.15/1633pro
12:18:5363bod bez materiálubez usnesenípro
12:21:20649/12 – Návrh na poskytnutí dotací z dotačního programu Bezplatné stravování ve školách15/1634pro
12:21:46659/13 – Informace o Fondu pro spravedlivou transformaci a realizaci Programu RE:START v Moravskoslezském kraji15/1635pro
12:22:14669/14 – Finanční nástroj JESSICA15/1636pro
12:22:44679/15 – Individuální dotace v odvětví regionálního rozvoje15/1637pro
12:23:15689/16 – Návrh na poskytnutí mimořádného členského příspěvku Moravskoslezskému paktu zaměstnanosti15/1638pro
12:23:36699/16 – Návrh na poskytnutí mimořádného členského příspěvku Moravskoslezskému paktu zaměstnanosti15/1638pro
12:24:03709/17 – Návrh na poskytnutí dotace subjektu Jagello 200015/1639zdržel se
12:24:38719/18 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 202415/1640pro
12:25:12729/19 – Návrh na úpravy smluv v rámci dotačních programů v odvětví regionálního rozvoje15/1641pro
13:02:037310/1 – Informace o úpravách rozpočtu kraje na rok 2024 a zrušení usnesení o poskytování dotací15/1642pro
13:02:557410/2 – Nakládání s nemovitým majetkem na letišti15/1643proti
13:03:307510/2 – Nakládání s nemovitým majetkem na letišti15/1643pro
13:03:567610/3 – Nakládání s majetkem v odvětví kultury15/1644pro
13:04:207710/4 – Nakládání s majetkem v odvětví školství15/1645pro
13:04:527810/5 – Nakládání s majetkem v odvětví dopravy15/1646pro
13:05:237910/6 – Návrh směny nemovitých věcí se společností Veolia Energie ČR, a.s15/1647pro
13:05:528010/7 – Majetkoprávní vypořádání projektu Městečko bezpečí15/1648pro
13:06:208110/8 – Návrh změny darovací smlouvy se statutárním městem Ostrava15/1649pro
13:07:378211/1 – Členství v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb15/1650pro
13:08:068311/2 – Návrh dodatku ke zřizovací listině organizace Domov Březiny, příspěvková organizace15/1651pro
13:08:398411/3 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 202415/1652pro
13:09:108511/4 – Žádost o poskytnutí individuální dotace a návratné finanční výpomoci15/1653pro
13:09:398611/5 – Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu na podporu komunitní práce a prevence kriminality15/1654pro
13:10:098711/6 – Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu na podporu zdravého stárnutí15/1655pro
13:10:438811/7 – Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu na podporu činností v oblasti rodinné politiky15/1656pro
13:11:178911/8 – Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu na podporu vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením15/1657pro
13:11:489011/9 – Krajská síť sociálních služeb - Dodatek č. 215/1658pro
13:15:3391bod bez materiálubez usnesenípro
13:16:269212/1 – Poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportovních akcí15/1659pro
13:17:019312/2 – Individuální dotace a smlouva v oblasti sportu a volného času15/1660pro
13:17:289412/3 – Smlouva o zajištění účasti sportovní reprezentace15/1661pro
13:18:029512/4 – Poskytnutí dotací v oblasti volnočasových aktivit mládeže15/1662pro
13:18:439612/5 – Memorandum a závazek finanční podpory pro výstavbu vysokoškolských kolejí15/1663pro
13:30:359813/1 – Zpráva o kvalitě ovzduší na území kraje za rok 202215/1674pro
13:31:049913/2 – Dohoda o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Petřvald15/1675pro
13:31:3410013/3 – Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Drobné vodohospodářské akce"15/1676pro
13:32:1010113/4 – Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Podpora návrhu řešení nakládání s vodami"15/1677pro
13:32:4610213/5 – Individuální dotace v odvětví životního prostředí15/1678pro
13:33:1310313/6 – Dohoda o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Šilheřovice15/1679pro
13:38:04104bod bez materiálubez usnesenízdržel se
14:12:45105bod bez materiálubez usnesenípro
14:13:2410614/1 – Aktualizace č. 8a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje - návrh na vydání15/1680pro
14:14:0410714/2 – Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje - výběr varianty a vydání15/168115/1682pro
14:14:3710814/3 – Návrh na rozhodnutí o pořízení Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje15/1683pro
14:15:4510915/1 – Změny členství ve výboru zastupitelstva kraje15/1684pro

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.