Menu

Martina Dušková

11. zasedání zastupitelstva kraje – dne 10. 3. 2023
čas hlasování číslo a název materiálu usnesení hlas
9:10:0712/1 – Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje11/1074pro
9:10:5322/2 – Volba ověřovatelů zápisu11/1075pro
9:12:0332/3 – Volba členů návrhové komise11/1076pro
9:13:0842/4 – Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje11/1077pro
9:14:5252/5 – Informace o činnosti rady kraje11/1078pro
9:15:5763/1 – Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě11/1079pro
9:16:3374/1 – Dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže11/1080pro
9:17:0484/2 – Návrh na poskytnutí dotace statutárnímu městu Ostrava11/1081pro
9:17:3594/3 – Návrh na poskytnutí dotace11/1082pro
9:18:07104/4 – Návrh na poskytnutí peněžitého daru11/1083pro
9:18:38114/5 – Návrh na prodloužení doby realizace projektu městu Bílovec11/1084pro
9:19:09124/6 – Návrh na poskytnutí dotace Českému červenému kříži Ostrava11/1085pro
9:20:39134/7 – Návrh na poskytnutí peněžitého daru - humanitární pomoci oblastem postiženým zemětřesením v Turecku a Sýrii11/1086pro
9:21:16144/8 – Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje11/1087pro
9:22:39154/9 – Návrh na poskytnutí dotace na Dny NATO v Ostravě a Stavba MSK 202211/1088pro
9:23:15164/9 – Návrh na poskytnutí dotace na Dny NATO v Ostravě a Stavba MSK 202211/1088pro
9:24:31174/9 – Návrh na poskytnutí dotace na Dny NATO v Ostravě a Stavba MSK 202211/1088pro
9:25:02184/10 – Návrh na změnu účelu daru Českému červenému kříži11/1089pro
9:26:36195/1 – Informace o postupu ukončení těžby v Moravskoslezském kraji11/1090pro
9:28:03205/2 – Návrh na uzavření memoranda transformujících se uhelných regionů11/1091pro
9:28:39215/3 – Návrh na vstup Moravskoslezského kraje do evropské partnerské asociace vodíkových technologií "Hydrogen Europe"11/1092pro
9:29:15226/1 – Návrh na schválení dodatku ke zřizovací listině příspěvkové organizace v odvětví kultury11/1093pro
9:36:22236/2 – Individuální dotace v oblasti kulturybez usnesenípro
9:36:59246/2 – Individuální dotace v oblasti kultury11/1094pro
9:37:27256/2 – Individuální dotace v oblasti kultury11/1094pro
9:38:04266/3 – Poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu "Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2023"11/1095pro
9:38:37276/4 – Kulturní akce krajského a nadregionálního významu pro rok 202311/1096pro
9:39:14286/5 – Poskytnutí individuální dotace Národnímu divadlu moravskoslezskému a Slezskému divadlu Opava11/1097pro
9:39:51296/6 – Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru v roce 202311/1098pro
9:40:27306/7 – Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně Opavské kulturní organizaci, příspěvkové organizaci11/1099zdržela se
9:41:03316/8 – Poskytnutí dotací v rámci Programu podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 202311/1100pro
9:41:43326/9 – Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 202311/1101pro
9:42:23337/1 – Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace společnosti VIA PRO MOTION s.r.o. na zajištění veletrhu RAIL BUSINESS DAYS 202311/1102pro
9:43:08347/2 – Návrh na nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání části stavby silnice I/47 Odry-Fulnek včetně součástí a příslušenství v k.ú. Odry, k.ú. Jestřabí u Fulneku, k.ú. Jerlochovice, k.ú. Fulnek a k.ú. Děrné11/1103pro
9:43:44357/3 – Návrh na uzavření dohody o vypořádání duplicitního zápisu vlastnického práva pro duplicitní vlastníky v k.ú. Prostřední Suchá11/1104pro
9:44:21367/4 – Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství11/1105pro
9:44:56377/5 – Informace o stavu a rozvoji integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji za rok 202211/1106pro
9:45:36387/6 – Závěrečná zpráva pracovní skupiny pro řešení strategických otázek ve věci záměru převedení činností HZS LO a činností vyplývajících ze závazků veřejné služby pod HZS MSK11/1107pro
9:46:12397/7 – Návrh na zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. peněžitým vkladem11/1108pro
9:47:02407/8 – Financování souvislých oprav silnic II. a IIII. tříd z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a návrh na převzetí ručitelského závazku v roce 202311/1109pro
9:47:34417/9 – Návrh na poskytnutí dotace subjektu PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.11/1110pro
9:48:06427/10 – Informace o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji11/1111pro
9:48:35437/11 – Závazky v drážní dopravě11/1112pro
9:49:22448/1 – Návrh na rozhodnutí o závazku kraje na rok 2024 k zajištění financování části nadlimitní veřejné zakázky "Dodání sanitních vozidel" organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, p.o.11/1113nehlasovala
9:49:57458/2 – Žádost Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace, o souhlas se zřízením Dětské skupiny a návrh dodatku ke zřizovací listině11/1114pro
9:50:35468/3 – Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Dotačního programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2023"11/1115pro
9:51:12478/4 – Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2023"11/1116pro
9:51:51488/5 – Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Dotačního programu na podporu péče o duševní zdraví na rok 2023"11/1117pro
9:52:33498/6 – Žádost organizace Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, o poskytnutí dotace na provoz protialkoholní záchytné stanice a návrh na rozhodnutí o závazku kraje na období 2024-202611/1118pro
9:54:16508/7 – Pověření společnosti Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s. poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu11/1119pro
9:54:54519/1 – Návrh na ukončení 5 projektů z programového období 2014 - 202011/1120pro
9:55:26529/2 – Návrh na schválení předložení 2 silničních projektů v rámci programu Interreg Česko-Polsko11/1121pro
9:55:57539/3 – Profinancování a kofinancování projektu "Restaurování kulturního dědictví Moravskoslezského kraje"11/1122pro
9:56:36549/4 – Návrh na zahájení přípravy a profinancování a kofinancování projektu "Objevování česko-polského příhraničí"11/1123pro
9:57:09559/5 – Návrh na zahájení realizace projektu Nová Horka - centrum tradic a zážitků11/1124zdržela se
9:57:43569/6 – Návrh na zahájení přípravy projektu "Vzdělávací centrum POHO ENVI - Areál zámku Doubrava"11/1125pro
9:58:21579/7 – Návrh na profinancování, kofinancování a přijetí zmocnění pro mezinárodní projekt v rámci programu ERASMUS+11/1126pro
9:58:56589/8 – Návrh na profinancování a kofinancování, zahájení realizace a zajištění udržitelnosti projektů z oblasti sociálních věcí11/1127pro
9:59:30599/9 – Návrh na zahájení projektu" Na bicykli za kultúrnými pamiatkami"11/1128pro
10:00:07609/10 – Návrh na navýšení částky na profinancování a kofinancování projektu "Energetické úspory - Matiční gymnázium Ostrava"11/1129pro
10:00:43619/11 – Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21"11/1130pro
10:01:15629/12 – Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku11/1131pro
10:01:47639/13 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora kempování v Moravskoslezském kraji11/1132pro
10:02:26649/14 – Návrh na zmírnění podmínek smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji11/1133pro
10:03:02659/15 – Zahájení přípravy projektu Vouchery pro podnikatele v Moravskoslezském kraji11/1134pro
10:03:38669/16 – Návrh na uzavření dohod o narovnání a dodatků ke smlouvám v rámci Programů na podporu přípravy projektové dokumentace11/1135pro
10:04:14679/17 – Návrh na poskytnutí individuální dotace Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava11/1136pro
10:04:49689/18 – Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace se společností Green Gas RE, s.r.o.11/1137pro
10:05:23699/19 – Návrh na zahájení přípravy a schválení profinancování a kofinancování projektu "Modernizace Školního statku Opava III"11/1138pro
10:05:59709/20 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 202311/1139pro
10:06:35719/21 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2023.11/1140pro
10:07:06729/22 – Návrh na poskytnutí a úpravy podmínek dotací v dotačních programech v odvětví cestovního ruchu11/1141pro
10:07:39739/23 – Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci obci Trojanovice11/1142pro
10:08:16749/24 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora infrastruktury a propagace cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji11/1143pro
10:08:48759/25 – Návrh na úpravu stanov Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje11/1144pro
10:09:22769/26 – Návrh na poskytnutí dotací a změnu dotace v rámci dotačních programů Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji11/1145pro
10:09:53779/27 – Návrh na neposkytnutí individuální dotace obci Nové Heřminovy11/1146pro
10:10:28789/28 – Návrh na uzavření Dohod o narovnání ke smlouvám v programech v odvětví regionálního rozvoje11/1147pro
10:25:18799/29 – Informace o Fondu pro spravedlivou transformaci a realizaci Programu RE:START v Moravskoslezském kraji11/1148pro
10:25:51809/30 – Návrh na poskytnutí a neposkytnutí individuálních dotací v odvětví cestovního ruchu11/1149pro
10:26:268110/1 – Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 202311/1150pro
10:26:568210/2 – Převody majetku na letišti11/1151pro
10:27:288310/3 – Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví sociálních věcí11/1152pro
10:27:588410/4 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví zdravotnictví11/1153pro
10:28:278510/5 – Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví školství11/1154pro
10:29:018610/6 – Návrhy darů majetku nabytého směnnou smlouvou od České republiky11/1155pro
10:29:318710/7 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy11/1156pro
10:30:098811/1 – Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu na podporu zdravého stárnutí11/1157pro
10:30:428911/2 – Změna Statutu Fondu sociálních služeb11/1158pro
10:31:149011/3 – Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu na podporu prevence kriminality11/1159pro
10:31:479111/4 – Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu na podporu činností v oblasti rodinné politiky11/1160pro
10:32:219211/5 – Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v odvětví sociálních věcí a Dohoda o narovnání11/1161pro
10:33:019311/6 – Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu na podporu vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením11/1162pro
10:33:309411/7 – Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu na podporu komunitní práce11/1163pro
10:34:569511/8 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 202311/1164pro
10:35:449611/9 – Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací působících v oblasti sociální11/116511/1166pro
10:36:149711/10 – Aktualizace Krajské sítě - Dodatek č. 1011/1167pro
10:37:109812/1 – Individuální dotace v oblasti sportu a volného času11/1168pro
10:37:539912/2 – Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství11/116911/1171pro
10:38:3510012/3 – Poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 202311/1172pro
10:39:1410113/1 – Úhrada nákladů městu Bílovec vynaložených na odstranění následků závadného stavu podle vodního zákona11/1173pro
10:39:4410213/2 – Dotace Městu Bohumín na projekt "Izolační zeleň Vrbice"11/1174pro
10:40:1810313/3 – Narovnání dotační smlouvy s Českým rybářským svazem k řešení stavu vodní nádrže Návsí - Jablunkov11/1175pro
10:40:5110413/4 – Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu na podporu návrhu řešení nakládání s vodami11/1176pro
10:56:0710513/5 – Situační zpráva o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 202111/1177pro
10:56:4810613/6 – Dotace obci Petřvald na rozšíření stokové kanalizační sítě11/1178pro
10:57:1910713/7 – Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Drobné vodohospodářské akce"11/1179pro
11:02:1310813/8 – Dotace na monitoring kvality ovzduší v roce 202311/1180pro
11:07:2510913/9 – Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu pro rok 2023 na podporu chovatelů při ochraně ovcí a koz proti vlkům11/1181pro
11:07:5411013/10 – Poskytnutí dotace na provoz záchranné stanici v Bartošovicích11/1182pro
11:08:3011113/11 – Dotace spolku ARVEN - Akademie rozvoje venkova na adaptační opatření na změnu klimatu11/1183pro
11:10:0411214/1 – Návrh na pořízení Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje11/1184pro
11:12:1311315/1 – Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje11/1185pro
11:12:5511415/1 – Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje11/1185pro
11:14:0611516/1 – Smlouvy o provozu DTM MSK s Plzeňským krajem a Krajem Vysočina11/1186pro

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.