koronaweb
Menu

Materiály ze zasedání zastupitelstva

konaného dne 5. 11. 2020 v 9:00 hodin v prostorách kongresového sálu SAPPHIRE+DIAMANT v hotelu Clarion Congress Hotel

1. Zahájení

2. Organizační záležitosti

2/1 - Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


2/2 - Volba ověřovatelů zápisu
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


2/3 - Volba členů návrhové komise
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


2/4 - Schválení způsobu volby a volebního řádu pro volbu hejtmana kraje, náměstků hejtmana kraje a dalších členů rady kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


2/5 - Volba členů volební komise pro volbu hejtmana kraje, náměstků hejtmana kraje a dalších členů rady kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


2/6 - Volba hejtmana kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


2/7 - Volba náměstků hejtmana kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


2/8 - Volba dalších členů rady kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


2/9 - Svěření úkolů hejtmanovi kraje, náměstkům hejtmana kraje a dalším členům rady kraje, určení náměstka hejtmana kraje, který bude zastupovat hejtmana kraje v době jeho nepřítomnosti, a určení pořadí zastupování ostatními náměstky
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


2/10 - Stanovení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


2/11 - Návrh na zřízení výborů zastupitelstva kraje a volbu jejich předsedy a členů
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


2/12 - Návrh na volbu členů Výboru Regionální rady regionu soudružnosti Moravskoslezsko
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


2/13 - Návrh na stanovení odměn a poskytování příspěvků v souvislosti s výkonem veřejné funkce
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


3. Materiály s účastí přizvaných osob

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.

Celkem materiálů: 13

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.