Menu

Program zasedání zastupitelstva kraje

konaného dne 5. 11. 2020 v 9:00 hodin v prostorách kongresového sálu SAPPHIRE+DIAMANT v hotelu Clarion Congress Hotel

1. Zahájení

2. Organizační záležitosti

2/1 – Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

2/2 – Volba ověřovatelů zápisu
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

2/3 – Volba členů návrhové komise
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

2/4 – Schválení způsobu volby a volebního řádu pro volbu hejtmana kraje, náměstků hejtmana kraje a dalších členů rady kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

2/5 – Volba členů volební komise pro volbu hejtmana kraje, náměstků hejtmana kraje a dalších členů rady kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

2/6 – Volba hejtmana kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

2/7 – Volba náměstků hejtmana kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

2/8 – Volba dalších členů rady kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

2/9 – Svěření úkolů hejtmanovi kraje, náměstkům hejtmana kraje a dalším členům rady kraje, určení náměstka hejtmana kraje, který bude zastupovat hejtmana kraje v době jeho nepřítomnosti, a určení pořadí zastupování ostatními náměstky
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

2/10 – Stanovení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

2/11 – Návrh na zřízení výborů zastupitelstva kraje a volbu jejich předsedy a členů
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

2/12 – Návrh na volbu členů Výboru Regionální rady regionu soudružnosti Moravskoslezsko
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

2/13 – Návrh na stanovení odměn a poskytování příspěvků v souvislosti s výkonem veřejné funkce
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

3. Materiály s účastí přizvaných osob

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.

Celkem materiálů: 13

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.