koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 1/10 ze dne 5. 11. 2020

  Zastupitelstvo kraje

  1/10                         5. 11. 2020
  1. určuje

  že hejtmana kraje v době jeho nepřítomnosti zastupuje 1. náměstek hejtmana kraje

  Ing. Jakub Unucka, MBA

  1/10                         5. 11. 2020
  2. stanoví

  že v době nepřítomnosti hejtmana kraje a 1. náměstka hejtmana kraje, zastupujícího hejtmana kraje v době jeho nepřítomnosti dle bodu 1) tohoto usnesení, zastupují hejtmana kraje náměstci hejtmana kraje v tomto pořadí:

  a)    Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

  b)   Ing. Radek Podstawka

  c)    MUDr. Martin Gebauer

  d)   Jan Krkoška

  e)    Ing. Jaroslav Kania

  f)     Bc. Jiří Navrátil, MBA

  g)   Mgr. Stanislav Folwarczny

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.