Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 1/10 ze dne 5. 11. 2020

Zastupitelstvo kraje

1/10 5. 11. 2020
1. určuje

že hejtmana kraje v době jeho nepřítomnosti zastupuje 1. náměstek hejtmana kraje

Ing. Jakub Unucka, MBA

1/10 5. 11. 2020
2. stanoví

že v době nepřítomnosti hejtmana kraje a 1. náměstka hejtmana kraje, zastupujícího hejtmana kraje v době jeho nepřítomnosti dle bodu 1) tohoto usnesení, zastupují hejtmana kraje náměstci hejtmana kraje v tomto pořadí:

a)    Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

b)   Ing. Radek Podstawka

c)    MUDr. Martin Gebauer

d)   Jan Krkoška

e)    Ing. Jaroslav Kania

f)     Bc. Jiří Navrátil, MBA

g)   Mgr. Stanislav Folwarczny

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.