Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 10/1002 ze dne 15. 12. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 38/2565 ze dne 28. 2. 2022

č. 57/4118 ze dne 28. 11. 2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/318 ze dne 17. 6. 2021

č. 5/432 ze dne 16. 9. 2021

č. 6/475 ze dne 16. 12. 2021

č. 8/772 ze dne 16. 6. 2022

č. 7/652 ze dne 16. 3. 2022

10/1002 15. 12. 2022
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2022+“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

10/1002 15. 12. 2022
2. bere na vědomí

a)    žádost obce Hodslavice, IČO 00297917, o prodloužení termínu realizace projektu „Stezka pro chodce a cyklisty Hodslavice – Mořkov, Nové Domky“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)   žádost obce Staré Hamry, IČO 00297241, o prodloužení termínu realizace projektu „Staré Hamry na kole“ dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

10/1002 15. 12. 2022
3. rozhodlo

zmírnit podmínky v dotačním programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2021+“ s odůvodněním dle předloženého materiálu

10/1002 15. 12. 2022
4. rozhodlo

uzavřít:

a)    Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04725/2021/RRC, s obcí Hodslavice, IČO 00297917, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

b)   Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04139/2021/RRC, s obcí Staré Hamry, IČO 00297241, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

10/1002 15. 12. 2022
5. bere na vědomí

žádost města Nový Jičín, IČO 00298212, o změnu projektu „Společná stezka pro chodce a cyklisty na ul. Rybníčky v Novém Jičíně“ dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

10/1002 15. 12. 2022
6. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04973/2022/RRC, s městem Nový Jičín, IČO 00298212, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

10/1002 15. 12. 2022
7. bere na vědomí

žádost města Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852, o prodloužení doby realizace projektu Vybudování „stellplatz“ zázemí v Autokempu Frenštát pod Radhoštěm 2022 dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

10/1002 15. 12. 2022
8. rozhodlo

zmírnit podmínky v dotačním programu „Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2022“ s odůvodněním dle předloženého materiálu

10/1002 15. 12. 2022
9. rozhodlo

uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01767/2022/RRC, s městem Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

10/1002 15. 12. 2022
10. bere na vědomí

žádost příjemce ROMOTOP spol. s r. o., IČO 47678186, o prodloužení doby realizace projektu Vybudování zázemí „stellplatz“ pro karavany dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

10/1002 15. 12. 2022
11. rozhodlo

uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01849/2022/RRC, s příjemcem ROMOTOP spol. s r. o., IČO 47678186, dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.