Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 10/1003 ze dne 15. 12. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/475 ze dne 16.12.2021

č. 7/651 ze dne 16.3.2022

č. 9/903 ze dne 15.9.2022

k usnesení rady kraje

č. 57/4146 ze dne 28. 11. 2022

č. 57/4141 ze dne 28. 11. 2022

10/1003 15. 12. 2022
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí investiční dotace Mikroregionu Slezská Harta, IČO 71193821, na projekt „Cyklostezka Slezská Harta - úseky 8 a 10“ ve výši 4.400.000 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

10/1003 15. 12. 2022
2. rozhodlo

poskytnout investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Mikroregionu Slezská Harta, IČO 71193821, na projekt „Cyklostezka Slezská Harta - úseky 8 a 10“ ve výši 4.400.000 Kč, s časovou použitelností od 12. 8. 2022 do 31. 7. 2023 a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

10/1003 15. 12. 2022
3. bere na vědomí

žádost příjemce Osoblažská úzkorozchodná dráha, o.p.s., IČO 02558521, o prodloužení doby realizace projektu „Úzkokolejka-turistický cíl/Wąskotorówka-cel turystyczny – dofinancování projektu“ a projektu „Úzkokolejka-turistický cíl/Wąskotorówka-cel turystyczny – dokončení historických čekáren“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

10/1003 15. 12. 2022
4. rozhodlo

změnit v bodě 18. usnesení zastupitelstva kraje č. 7/651 ze dne 16. 3. 2022 u dotace poskytnuté Osoblažské úzkorozchodné dráze, o.p.s., IČO 02558521, na realizaci projektu „Úzkokolejka‑turistický cíl/Wąskotorówka-cel turystyczny - dofinancování projektu“ ve výši 4.999.840 Kč, časovou použitelnost z „od 1. 4. 2022 do 31. 12. 2022“ na „od 1. 4. 2022 do 30. 6. 2023“ a uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01047/2022/RRC dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

10/1003 15. 12. 2022
5. rozhodlo

změnit v bodě 11. usnesení zastupitelstva kraje č. 9/903 ze dne 15. 9. 2022 u dotace poskytnuté Osoblažské úzkorozchodné dráze, o.p.s., IČO 02558521, na realizaci projektu „Úzkokolejka ‑ turistický cíl/Wąskotorówka - cel turystyczny - dokončení historických čekáren“ ve výši 1.300.000 Kč, časovou použitelnost z „od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2022“ na „od 1. 10. 2022 do 30. 6. 2023“ a uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 03801/2022/RRC, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.