Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 10/1004 ze dne 15. 12. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 38/2568 ze dne 28.2.2022

č. 45/3111 ze dne 30.5.2022

č. 57/4120 ze dne 28.11.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/775 ze dne 16.6.2022

10/1004 15. 12. 2022
1. bere na vědomí

žádost společnosti VRK Plus s.r.o., IČO 60321580, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

10/1004 15. 12. 2022
2. rozhodlo

uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03103/2022/RRC se společností VRK Plus s.r.o., IČO 60321580, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.