Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 10/1005 ze dne 15. 12. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/641 ze dne 6. 3. 2022

č. 6/475 ze dne 16. 12. 2022

k usnesení rady kraje

č. 57/4110 ze dne 28. 11. 2022

10/1005 15. 12. 2022
1. bere na vědomí

žádost Ostravské univerzity ze dne 15. 11. 2022, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

10/1005 15. 12. 2022
2. rozhodlo

změnit v bodě 2. usnesení zastupitelstva kraje č. 7/641 ze dne 16. 3. 2022 u dotace poskytnuté Ostravské univerzitě, IČO 61988987, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Podpora vzniku nového studijního programu Zubní lékařství na Ostravské univerzitě (MSK)“ v celkovém objemu 14.334.000 Kč, výši neinvestiční části dotace z „6.472.000 Kč“ na „5.335.602 Kč“ a investiční části dotace z „7.862.000 Kč“ na „8.998.398 Kč“, a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01246/2022/RRC, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.