Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 10/1006 ze dne 15. 12. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/4136 ze dne 29.11.2021

10/1006 15. 12. 2022
1. bere na vědomí

informace o stavu realizace projektů Moravskoslezského kraje spolufinancovaných z evropských a dalších externích finančních zdrojů a předkládaných do výzev jednotlivých programů v programovém období 2014 – 2020 a v programovém období 2021 – 2027 dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.