Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 10/1007 ze dne 15. 12. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

č. 4/322 ze dne 17. 6. 2021

k usnesení rady kraje

č. 10/583 ze dne 22. 2. 2021

č. 19/1160 ze dne 31. 5. 2021

č. 57/4126 ze dne 28. 11. 2022

10/1007 15. 12. 2022
1. bere na vědomí

žádost subjektu Levitio solutions, s.r.o., IČO 09488154 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

10/1007 15. 12. 2022
2. rozhodlo

uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03485/2021/RRC se subjektem Levitio solutions, s.r.o., IČO 09488154 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.