Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 10/1009 ze dne 15. 12. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/475 ze dne 16.12.2021

č. 8/746 ze dne 16.6.2022

č. 8/744 ze dne 16.6.2022

č. 9/880 ze dne 15.9.2022

k usnesení rady kraje

č. 45/3139 ze dne 30.5.2022

č. 45/3135 ze dne 30.5.2022

č. 51/3603 ze dne 29.8.2022

č. 53/3781 ze dne 26.9.2022

č. 57/4137 ze dne 28.11.2022

10/1009 15. 12. 2022
1. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Realizace bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti II“, reg. č. CZ.06.01.01/00/22_003/0000250, předložený v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, priorita 1 Zlepšení výkonu veřejné správy, specifický cíl 1.1 Využívání přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány, v letech 2022-2025 ve výši 9.990.000 Kč dle předloženého materiálu

10/1009 15. 12. 2022
2. rozhodlo

zajistit po ukončení realizace projektu „Realizace bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti II“ předloženého do Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 jeho udržitelnost a financování zvýšených provozních výdajů v maximální výši 5.115.805 Kč

10/1009 15. 12. 2022
3. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Realizace bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti II“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 v roce 2023 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

10/1009 15. 12. 2022
4. bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Realizace bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti II“ v maximální výši 174.997 Kč s DPH v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

10/1009 15. 12. 2022
5. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Ochrana zálohovaných dat krajské korporace proti škodlivému kódu“, reg. č. CZ.06.01.01/00/22_003/0000267, předložený v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027, priorita 1 Zlepšení výkonu veřejné správy, specifický cíl 1.1 Využívání přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány, v letech 2023‑2026 ve výši 30.000.000 Kč dle předloženého materiálu

10/1009 15. 12. 2022
6. rozhodlo

zajistit po ukončení realizace projektu „Ochrana zálohovaných dat krajské korporace proti škodlivému kódu“ předloženého do Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 jeho udržitelnost a financování zvýšených provozních výdajů v maximální výši 14.050.000 Kč

10/1009 15. 12. 2022
7. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Otevřený úřad – otevřené rozhraní pro přístup k datům“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 s předpokládanými náklady 8.000.000 Kč

10/1009 15. 12. 2022
8. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt Otevřený úřad – otevřené rozhraní pro přístup k datům“, reg. č. CZ.06.01.01/00/22_008/0001212, předložený v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, priorita 1 Zlepšení výkonu veřejné správy, specifický cíl 1.1 Využívání přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány, v letech 2022‑2026 ve výši 9.990.000 Kč dle předloženého materiálu

10/1009 15. 12. 2022
9. rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu „Otevřený úřad – otevřené rozhraní pro přístup k datům“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v letech 2023 2027 v maximální výši 14.663.195 Kč

10/1009 15. 12. 2022
10. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Otevřený úřad – otevřené rozhraní pro přístup k datům“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 v roce 2022 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

10/1009 15. 12. 2022
11. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Automatizace procesů ve spisovnách úřadu“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 s předpokládanými náklady 1.500.000 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.