Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 10/1015 ze dne 15. 12. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 7/650 ze dne 16. 3. 2022

č. 6/475 ze dne 16. 12. 2021

k usnesením rady kraje

č. 31/2105 ze dne 29. 11. 2021

č. 38/2563 ze dne 28. 2. 2022

č. 57/4106 ze dne 28. 11. 2022

10/1015 15. 12. 2022
1. bere na vědomí

žádosti příjemců

a)    obec Milíkov, IČO 00492621, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   obec Úvalno, IČO 00296422, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    obec Jakubčovice nad Odrou, IČO 60798483, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

d)   obec Tichá, IČO 00298476, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

e)    obec Metylovice, IČO 00535991, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

f)     obec Štěpánkovice, IČO 00300756, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

g)   obec Stěbořice, IČO 00300691, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu

h)   obec Slezské Rudoltice, IČO 00296333, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

i)     obec Dolní Lomná, IČO 00535966, dle přílohy č. 25 předloženého materiálu

j)     obec Hostašovice, IČO 00600725, dle přílohy č. 28 předloženého materiálu

k)    obec Ludvíkov, IČO 00576131, dle přílohy č. 31 předloženého materiálu

l)     obec Hodslavice, IČO 00297917, dle přílohy č. 34 předloženého materiálu

m)  obec Trnávka, IČO 00848441, dle přílohy č. 37 předloženého materiálu

n)   obec Nové Sedlice, IČO 66144540, dle přílohy č. 39 předloženého materiálu

10/1015 15. 12. 2022
2. rozhodlo

zmírnit podmínky dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022“ u žádosti obce Hodslavice, IČO 00297917

10/1015 15. 12. 2022
3. rozhodlo

nevyhovět žádosti obce Trnávka, IČO 00848441, dle přílohy č. 37 předloženého materiálu

10/1015 15. 12. 2022
4. rozhodlo

uzavřít

a)    Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02123/2022/RRC s obcí Milíkov, IČO 00492621, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)   Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01494/2022/RRC s obcí Úvalno, IČO 00296422, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

c)    Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01229/2022/RRC s obcí Jakubčovice nad Odrou, IČO 60798483, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

d)   Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01694/2022/RRC s obcí Tichá, IČO 00298476, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

e)    Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01479/2022/RRC s obcí Metylovice, IČO 00535991, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

f)     Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01210/2022/RRC s obcí Štěpánkovice, IČO 00300756, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

g)   Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01690/2022/RRC s obcí Stěbořice, IČO 00300691, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

h)   Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01213/2022/RRC s obcí Slezské Rudoltice, IČO 00296333, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

i)     Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01275/2022/RRC s obcí Dolní Lomná, IČO 00535966, dle přílohy č. 27 předloženého materiálu

j)     Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02205/2022/RRC s obcí Hostašovice, IČO 00600725, dle přílohy č. 30 předloženého materiálu

k)    Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu č. 03942/2022/RRC s obcí Ludvíkov, IČO 00576131, dle přílohy č. 33 předloženého materiálu

l)     Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02183/2022/RRC s obcí Hodslavice, IČO 00297917, dle přílohy č. 36 předloženého materiálu

m)  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01832/2022/RRC s obcí Nové Sedlice, IČO 66144540, dle přílohy č. 41 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.