Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 10/1019 ze dne 15. 12. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1153 ze dne 31.5.2021

č. 45/3105 ze dne 30.5.2022

č. 50/3495 ze dne 8.8.2022

č. 51/3632 ze dne 29.8.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/286 ze dne 15.6.2017

č. 6/597 ze dne 14.12.2017

č. 9/890 ze dne 15.9.2022

č. 6/475 ze dne 16.12.2021

10/1019 15. 12. 2022
1. bere na vědomí

žádost obce Uhlířov, IČO 00635421, dle přílohy č. 1

10/1019 15. 12. 2022
2. rozhodlo

poskytnout úvěr v max. výši 90 % předpokládaných uznatelných nákladů obci Uhlířov, IČO 00635421, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí úvěru dle přílohy č. 5 předloženého materiálu v souladu s podmínkami Programu JESSICA III, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

10/1019 15. 12. 2022
3. rozhodlo

schválit rozpočet Fondu finančních zdrojů JESSICA na rok 2023 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

10/1019 15. 12. 2022
4. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 4 k operační smlouvě se společností Urban Development Fund MS s.r.o., IČO 24747874, evidenční číslo 07115/2017/RRC dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.