Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/102 ze dne 17. 12. 2020

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/193 ze dne 30.11.2020

č. 96/8503 ze dne 21.9.2020

č. 8/630 ze dne 28.2.2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/2133 ze dne 3.9.2020

2/102 17. 12. 2020
1. rozhodlo

schválit vstup sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2/102 17. 12. 2020
2. rozhodlo

pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu sociální služby dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu

2/102 17. 12. 2020
3. rozhodlo

pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu sociální služby zařazené do Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 4 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty Dodatek ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 5 předloženého materiálu

2/102 17. 12. 2020
4. rozhodlo

schválit výstup sociálních služeb z Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

2/102 17. 12. 2020
5. rozhodlo

schválit výstup sociálních služeb z Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 7 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty Dodatek ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 5 předloženého materiálu

2/102 17. 12. 2020
6. rozhodlo

schválit Dodatek č. 1 ke Krajské síti sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.