Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 10/1022 ze dne 15. 12. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/4150 ze dne 28.11.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/262 ze dne 15.6.2017

č. 16/1922 ze dne 4.6.2020

č. 6/537 ze dne 16.12.2021

č. 6/475 ze dne 16.12.2021

č. 8/786 ze dne 16.6.2022

10/1022 15. 12. 2022
1. rozhodlo

přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 do Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje ve výši 300.000 tis. Kč

10/1022 15. 12. 2022
2. schvaluje

rozpočet Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje na rok 2023 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

10/1022 15. 12. 2022
3. rozhodlo

použít dle ustanovení článku 4 Statutu Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje finanční prostředky fondu v celkové výši 76.625 tis. Kč jako zdroj rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 pro financování výdajů souvisejících s realizací projektů Černá kostka – Centrum digitalizace, vědy a inovací, TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání, POHO Park Gabriela, Centrum veřejných energetiků a Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova

10/1022 15. 12. 2022
4. bere na vědomí

Přehled předpokládaného použití zdrojů Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje na částečné financování konkrétních investičních projektů v letech 2022 až 2026 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

10/1022 15. 12. 2022
5. schvaluje

rozpočet Zajišťovacího fondu na rok 2023 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

10/1022 15. 12. 2022
6. rozhodlo

použít dle ustanovení článku 3 odst. 1 písm. g) Statutu Zajišťovacího fondu finanční prostředky fondu ve výši 500 tis. Kč jako zdroj rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 pro zajištění rozpočtového krytí položky Rezerva na krizová opatření

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.